گزارش برگزاری مراسم اهداء جوایز
 

هفتمین جایزه معماری داخلی ایران

مراسم هفتمین جایزه معماری داخلی ایران همزمان با مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ در مجتمع فرهنگی آسمان (فرهنگستان

هنر) برگزار شد.در شروع مراسم، نازی رضایی مدیر بازرگانی مجله معماری و ساختمان پس از خیر مقدم به حاضرین، به معرفی حامیان هفتمین جایزه معماری داخلی

ایران به شرح زیر پرداخت:

ـ شرکت پارس آرایه کوهستان به مدیریت آقای مهندس علیرضا فخفوری

ـ شرکت آپامه به مدیریت آقایان مهندس حسین معمارپور و مسعود فرجیان

ـ شرکت دی دریم به مدیریت آقای حجت رنجبر

ـ شرکت دیمه به مدیریت آقای مجید هارونی

ـ شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس به مدیریت سید حسن موسوی

و همچنین حامی فرهنگی این مراسم گروه هتلهای بین المللی اسپیناس با مدیریت آقای علی اصغر امیری. سپس ۳ فیلم کوتاه از شرکتهای دیمه، آپامه و مگاپارس به

نمایش در آمد و بعد از آن،  آقای احمد صالحی معاونت فنی شرکت آریا عمران پارس سخنرانی کوتاهی راجع به ویژگیهای شاخص پروژه مگاپارس ایراد کردند.

 مهندس مهدی گرامی به عنوان نماینده هیأت داوران جهت قرائت گزارش هیأت داوران مربوط به ۱۴ مهرماه سال جاری به جایگاه دعوت بهعمل آمد و بلافاصله فیلم

مربوط به تمامی پروژههای شرکت کننده در جایزه به مدت ۱۰ دقیقه نمایش داده شد.

 به رسم احترام از پیشکسوت معماری داخلی ایران  شادروان فریدون میربهااز جناب آقای مهندس علی محمد شجاع جزایری به جایگاه دعوت بهعمل آمد تا سخنانی

راجع به سوابق و عملکرد ایشان سخن بگویند و سپس با اهداء لوح و تندیس از طرف دفتر مجله معماری و ساختمان به خانواده محترم شادروان میربها یاد ایشان را

گرامی داشتند.

 فریار جواهریان چهارمین معمار معاصر ایرانی است که مراسم تقدیر از ایشان همزمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار گردید، دکتر علی اکبر

صارمی، ایرج کلانتری، آزاده شاهچراغی، رضا نجفیان و تهمینه میلانی کسانی بودند که در این مراسم از ارزش های فریار جواهریان در کار حرفه ای، هنری و

معماری ایشان سخن گفتند سپس فیلم کوتاهی به زبان خودش و از کودکی و تاکنون در مراسم پخش شد.

پس از استراحت و پذیرایی، حاضرین با تماشای فیلم داوری هفتمین جایزه معماری داخلی ایران در جریان روند داوری این جوایز قرار گرفتند.

 سپس جناب آقای دکتر حسین انتظامی (معاون مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) سخنانی در مورد اهمیت برگزاری هر ساله مراسم جایزه معماری داخلی و

قدردانی از جریان جایزه معماری داخلی ایران پرداختند و دکتر اعتصام و آقای جزایری به نمایندگی از طرف فصلنامه معماری و ساختمان به رسم یادبود تندیسی را به

ایشان اهداء کردند.

 بنیاد میرمیران طی سخنرانی دکتر اعتصام از خانم جواهریان تجلیل نمود و متن تقدیر نامه اهداء شده نیز توسط حمید میرامیران (رئیس هیئت مدیره بنیاد میرمیران)

قرائت گردید و همچنین تقدیر نامه دیگری نیز توسط اساتید و دوستان خانم جواهریان به ایشان تقدیم گردید. در ادامه احمد زهادی (برگزار کننده) به جایگاه آمد و

سخنانی درباره تاریخچه جایزه معماری داخلی و همچنین تقدیر از معمار معاصر ایرانی ایراد کرد و تقدیرنامهای را از طرف مجله معماری و ساختمان به ایشان تقدیم

کردند.

سپس از نمایندگان حامیان هفتمین جایزه معماری داخلی برای دریافت تندیس و لوح هفتمین جایزه معماری داخلی به جایگاه دعوت به عمل آمد.

در پایان با دعوت از داوران به جایگاه، مراسم با قرائت نام پروژهها و طراحان رتبه های اول، دوم، سوم و تقدیر شدگان در چهار گروه مسکونی، اداری، تجاری و

عمومی و اهداء جوایز توسط داوران و برگزار کننده به برندگان و تقدیرشدگان، خاتمه یافت.چاپ