گزارش برگزاری مراسم اهداء جوایز ششمین جایزه معماری داخلی ایران

 

روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۲، مراسم اهدای جوایز ششمین جایزه معماری داخلی ایران در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه در سالن

البرز برگزار گردید.

در شروع مراسم، نازی رضایی مدیر بازرگانی مجله معماری و ساختمان پس از خیر مقدم به حاضرین، به معرفی حامیان ششمین جایزه معماری داخلی ایران پرداخت.

حامیان ششمین جایزه معماری داخلی ایران: شرکت آجر نما نسوز آذرخش به مدیریت عامل محسن سیفی، شرکت ایدهال استاندارد (پارسیان آرایه) با مدیریت عامل محمد

محسنی، شرکت گالری فرش پرشیا به مدیریت احمد پیوس، و همچنین حامی فرهنگی این مراسم شرکت بنامید با مدیریت مقداد شریف، تک حامی مسابقه طراحی اجزا و

عناصر چیدمان در معماری داخلی: شرکت آفن به مدیریت عامل پیمان پژوهنده.

سپس با نمایش فیلم فرش و تأکید بر اهمیت فرش ایرانی توضیحاتی پیرامون فرش نفیس قم ارائه شد.

مراسم تقدیر از بهرام شیردل با حضور آقایان دانشمیر، حیرتی، طالبی، بالازاده، دبیری، میرمیران و زهادی و همچنین نمایش ۲ فیلم معرفی پروژهها و سوابق شیردل و

همکاران انجام پذیرفت.

با حضور دکتر نادیه ایمانی در جایگاه در خصوص اهمیت و توضیحات مربوط به مسابقه طراحی اجزاء و عناصر چیدمان در معماری داخلی و همچنین قرائت بیانیه

مسابقه برنامه ادامه یافت.

پس از آن علی حمیدی مقدم به عنوان نماینده هیأت داوران گزارش هیأت داوران مربوط به نهم مهرماه سال جاری را ارئه کردند.

پس از استراحت و پذیرایی، مراسم رونمایی از فرش توسط یکی از حامیان هنر فرش ایرانی، گالری فرش پرشیا (آقای احمد پیوس) برگزار گردید.

سپس از حاضران دعوت شد تا با تماشای فیلم داوری ششمین جایزه معماری داخلی ایران در جریان روند داوری این جوایز قرار گیرند.

در ادامه با دعوت از داوران به جایگاه و همچنین دعوت از نمایندگان محترم حامیان ششمین جایزه معماری داخلی ایران و مسابقه طراحی اجزاء و عناصر چیدمان در

معماری داخلی و اهداء لوح به نمایندگان حامیان، از این عزیزان تقدیر به عمل آمد.

و در آخر، مراسم با  قرائت نام پروژهها و طراحان رتبههای اول، دوم و تقدیر شدگان در سه گروه اداری، تجاری ـ عمومی و مسکونی و اهداء جوایز توسط داوران به

برندگان و تقدیر شدگان، خاتمه یافت.

تهیه و تنظیم: نازی رضایی

عکس: سارا بنیهاشمی


چاپ