گزارشی از جلسهی داوری دومین جایزهی طراحی و معمارینما

 

۲۸ خردادماه ۱۳۹۰

برگزار كننده: مجله ی تخصصی معماری و ساختمان

تهیه و تنظیم گزارش : سیده مطهره موسوی ـ ياسين دروديان

 

جلسه داوری دومین جایزهی طراحی و معمارینما، از سوی مجله معماری و ساختمان، صبح روز شنبه ۲۸ خرداد ماه سال جاری با حضور هیات داوران و مشاوران در

مرکز هنرپژوهی نقشجهان برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم و معرفی اعضای هیات داوران متشکل از بهروز پاکدامن، فریار جواهریان، محمدرضا حائری، کوروش رفیعی، بهرام شیردل، سین

کاپادیا (معماري از هند و همكار سابق لويي كان) و راجیو کادپالیا (همکار مستقیم کریشنا دوشی، معمار هندي و شاگرد لوكوربوزيه)، به دعوت احمد زهادی ، داوران

به بازدید از ۷۲ پروژه (۷۱ پروژه داخلی و یک پروژهی خارجی) ارسال شده به دبیرخانه مجله که در سه بخش مسکونی، اداری- تجاری و عمومی طبقهبندی شده بود،

پرداختند.

در ادامهی جلسه بنا به توافق هیات داوران و مشاوران، داوری به روش حذفی بر اساس معیارهایی چون ايراني بودن، بومي بودن، پايداري، طرح بنا، طراحی و اجزای

نما، فنون و نحوهي اجرا، مصالح پوسته، زیبایی شناسی و حس بصری طرح آغاز شد و در مرحلهي اول، پروژهها در هر بخش به صورت جداگانه به رای گذاشته شد و

پس از بحث و بررسی، پروژههایی که فاقد رای بودند حذف و از رقابت خارج شدند و به این ترتیب ۳۷ پروژهی باقیمانده وارد مرحلهی بعد شدند.

در مرحله دوم با توجه به تعداد پروژههای ارسالی در زمینهی ساختمانهای مذهبی احمد زهادی، پیشنهاد جداسازی ساختمانهای مذهبی از سایر بخشها را داد و با

مدیریت بهرام شیردل به عنوان مسئول هیات داوران، این پیشنهاد به شور گذاشته شد و با 4 رای موافق هیات داوران (با حداکثر آرا)، بخش ساختمانهای مذهبی تعریف

شد و طبقهبندی جدید در چهار بخش مسکونی، اداری- تجاری، عمومی و مذهبی شکل گرفت. در ادامهی مرحله دوم حذفی، در هر بخش پروژههایی که فاقد ۴ رای از ۸

رای هیئت داوران بودند حذف گردید و ۱۲ پروژه وارد مرحلهی سوم یا پایانی شدند.

در مرحله پایانی پروژهها تک تک مورد بحث و بررسی هیات محترم داوران قرار گرفت و در نهایت با در نظر گرفتن نقطه نظرات و دیدگاههای برگزارکننده، پروژه اول

و پروژهی تقدیر شده در هر بخش به شرح ذیل معرفی گردید.

 

بخش مسکونی

رتبه اول: ساختمان مسکونی چهار باغ (تهران)- بابک تقی خانی

تقدیر شدگان: ۱- ساختمان مسکونی نسترن (مشهد)- احسان شیخ الحرم

                 ۲- ساختمان مسکونی ولیعصر (تهران)- سعید نصیری ونیما صادق زاده دیلمان

 

بخش اداری- تجاری

رتبه اول: قنادی هیرو (مشهد)- هادی متولی حقیقی، عبداله خشوعی

 

بخش مذهبی

رتبه اول: بنای نمازخانه و سالن اجرای مراسم مذهبی (واقع در آرامستان باغ رضوان اصفهان)- حامد فتوت

تقدیر شده: مسجد پیامبر (ص)- رضا دهقانی، لیلا گلپایگانی و الهه ثابتی

 

بخش عمومی

رتبه اول: سایت میراث جهانی بیستون (کرمانشاه) ذ امیر حسین تبریزی

تقدیر شدگان: ۱- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) ـ شرکت نقش جهان پارس، حمید میرمیران

                 ۲- سازمان نظام مهندسی استان قزوین ذ علیرضا تغابنیچاپ