سرمقاله
 
سرمقاله / احمد زهادی
۴۶

جایزه و کنفرانس معماری

فراخوان هشتمین جایزه معماری داخلی ایران
۴۸
پنجمین مراسم تقدیر از معمار معاصر
۵۰
فراخوان جایزه معماری آسیا و کنفرانس بین‌المللی در استانبول
۵۲

نمایشگاه‌های بین‌المللی

بازگشت به بنیادها / میلاد ضابطی
۵۷
نگاهی به موضوع‌های نمایشگاه جهانی" اکسپو" از پاریس تا میلان / پگاه الهیان 
۶۶
مسابقه طراحی پاویون ایران در اکسپو میلان ۲۰۱۵ / مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
۷۰
اکسپو ۲۰۱۵ میلان و پاویون ایران ـ موضوع: غذا و فرهنگ ۷۶
کوشک ایتالیا ـ اکسپوی ۲۰۱۵ میلان ـ ایتالیا / ترجمه: یاسین درودیان
۷۸
درآمدی بر صنعت نمایشگاه؛ / مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس ۸۰
جستاری در چیستی "نمایش گاه" / هلنا بهنام ۸۶

مسابقه معماری

مسابقه طراحی مرکز فرهنگی بامیان (طرح‌های رسیده به ترتیب حروف الفبا) ۸۸
مهرداد ایروانیان ـ علی وجدانی ۹۴
هومن بالازاده، امیرعباس ابوطالبی ۹۸
فیروز فیروز ۱۰۲
شرکت مهندسین مشاور (بَهَمبَر نوین‌ساز) ۱۰۶
رضا مفاخر ۱۱۰

معرفی پروژه

مجتمع تجاری ـ مسکونی هرمزان / حسین محمودی ۱۱۴
 آتا سنتر / حسین محمودی ۱۱۸
طرح مرمت موزه آذربایجان گدار (تبریز) / مهندسان مشاور گام ما ۱۲۲
نگاهی به کارهای شرکت گسترش فن آوران ساخت ـ تکنیک، تحقیق و اجرا ۱۲۸
نمایشگاه ملی موزه Ludwig در بوداپست / شرکت SANAA ۱۳۶

هنرهای دیگر

نمایشگاه شاعر / پرویز تناولی 
۱۳۸

گزارش

دیارآشنا / در شهری بیگانه / بیژن جلالـی ۱۴۲
 اسمبلاژها / تهران / بهار ۱۳۹۴ / شقایق عربی
۱۴۵
 
 


چاپ