سرمقاله
کورش رفیعی ۵۲

جایزه  معماری


هشتمین جایزه معماری داخلی ایران

گزارش داوری هشتمین جایزه معماری داخلی ایران / نقطه‌نظرات داوران (فرهاد احمدی، دکتر نادیه ایمانی، کوروش رفیعی، رضا صیادیان و مهدی گرامی)
۵۴
گزارش برگزاری مراسم اهداء جوایز هشتمین جایزه معماری داخلی ایران
۶۰

مطبوعات و مسوولیت‌های اجتماعی / دکتر حسین انتظامی
۶۳

گزارش مراسم تقدیر ازمعمار معاصر ایران (مهدی علیزاده سقطی) / قرائت تقدیرنامه و نقطه‌نظرات: بهرام شیردل، فریار جواهریان، دکتر ایرج اعتصام، حمید میرمیران، ایرج کلانتری، علیرضا قهاری، دکتر آرلن استفانیان، دکتر عبدالرضا محسنی، مهدی علیزاده سقطی
۶۴
پروژه‌های رتبه اول، دوم، سوم و تقدیرشده در هشتمین جایزه معماری داخلی ایران
۶۸
پروژه‌های شرکت‌کنندگان در هشتمین جایزه معماری داخلی ایران ۱۱۲

گزارش ۱

گزارش جایزه معمـاری آسیا، استانبول ۱۶۶
پروژه‌های برنده و برگزیده جایزه معماری آسیا ۲۰۱۵ ۱۶۸
گزارش کنفرانس بین‌المللی معماری آسیا در ITU / خلاصه‌ای از مطالب مربوط به سخنرانی بهرام شیردل، رومی خسلا، امره ارولات، سئونگ اچ‌ـ‌سانگ
۱۷۲

هنرهای دیگر


نقاشی، ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی / نگاهی به نقاشی‌های ناصر عزیزی
۱۷۶

گزارش ۲

گزارش مراسم کنفرانس بین‌المللی اتریش / کنستانسه روم، مارتین یوست، الیزابت فن سامسونوو، گلمر مینا خطیبی
۱۷۷
 
 


چاپ