برکه باواری

BIRKHA BAWARI, A SUB-TERRANEAN SANDSTONE STEP WELL FOR RAIN WATER HARVESTING A.Mridul

Abstract: 

Birkha Bawari is a subterranean sandstone masonry step-well for harvesting rain-water in Jodhpur, a water-strapped city situated on the fringe of Thar Desert of India. Built of site-sourced sandstone, to hold about 17.5 million litres of rain-water, its entire cycle from extraction to construction generated a negligible carbon-footprint.

 

Inspired by yet unlike any ancient step-well of India, it has a unique structural system of slender arcuated retaining walls held against each other by a trabeated system. Its creation is especially significant as it is constructed using indigenous techniques by local masons, to collect nature generated (rain) water, by help of natural energy – the gravity, for sustaining nature.

Location: Jodhpur, Idnia

Completion Date: 2009

Project Area: 5750 sqm

 

این چاه پله‌ای زیرزمینی برای جمع‌آوری آب باران در جوداپور، شهر کم آب واقع در حاشیه صحرای تار (Thar ) هندوستان، از ماسه سنگ موجود در محل ساخته شده و می‌تواند حدود ۵ / ۱۷ میلیون لیتر آب باران را ذخیره کند . در کل چرخه حفر تا ساخت و ساز، میزان انتشار گاز کربن آن بسیار ناچیز بوده است .

این چاه با الهام از چاه‌های پله‌ای قدیمی هندوستان، اما بدون هیچ شباهتی به آن‌ها، سیستم ساختمانی منحصربه فردی متشکل از دیوارهای حائل کمانی باریک دارد که با سیستم تیرپوش به هم متصل شده‌اند . این چاه به خصوص از این نظر اهمیت دارد که با استفاده از تکنیک‌های بومی و به وسیله بناهای محلی برای جمع‌آوری آب باران، به کمک انرژی طبیعی ـ جاذبه ـ و با هدف پایداری طبیعت ساخته شده است .


 

 

چاپ