1717

جایزه معماری آسیا، برلین 2017

 

2A Architecture Award-2017

Theme: Innovative Architecture in Asia

 

در راستای نیل به اهداف تعریف شده مجله تخصصی2A با افتخار جایزه معماری آسیا در سال ۲۰۱۷ در کشور آلمان، شهر برلین برگزار گردید و در سومین سال به لحاظ علمی و حرف های دارای سطحی بسیار بالا و با حضور پُرشور معماران از گوشه و کنار جهان و بازتاب های داخلی و بین المللی ارزنده بود.

یکی از مهمترین اهداف بلند مدت این جایزه، ایجاد مرجع علمی تخصصی برای معماری و دست اندرکاران آن در حوزه داخلی و بین المللی است، که حاصل آن پیشبرد نقش ارزنده این شاخه تخصصی در تعیین چارچوب های فرهنگی، اجتماعی و مردمی خواهد بود.

جایزه معماری آسیا، روندی در توسعه فرهنگی و معماری کشورهای قاره آسیا است که معماران با تأکید ریشه و اصالت کشورهای این قاره، تصویر و جهت مسیر معماری امروز را رقم می زنند.سومین دوره جایزه معماری آسیایی  2Aدر تاریخ هفدهم اکتبر ۲۰۱۷ / مهرماه ۱۳۹۵ با برگزاری مراسم اعلام برندگان جایزه در در محل سالن همایش Estrel Berlin به کار خود پایان داد.

این دوره با موضوع " معماری نو در آسیا" و با دغدغه های معماری، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و مردم  تمرکز داشته و با خط مشی اصلی زیر تعریف گردید:

"شناخت و بازنمایی ماهوی معماری در آسیا و گرامی داشت ارزش و اهمیت هویت اجتماعی و فرهنگی و معنویت در معماری در کنار جنبه های ملموس و کالبدی آن.

جایزه معماری آسیای 2Aدر سومین سال برگزاری خود با استقبال قابل توجهی رو به رو شد. در این رقابت دو مرحله ای، در مرحله نخست و در طول یک ماه و نیم مهلت ارسال پروژه، ۴۵۷ پروژه از بیست و چهار کشور آسیایی در هفت شاخه ی )مسکونی( شامل ویلا و آپارتمان )اداری  تجاری( شامل مجتمع های اداری، تجاری، فروشگاه ها، کارخانه ها و کارگاه های تولید(عمومی) شامل: ورزشی  تفریحی، آموزشی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی، حمل و نقل، مدنی، )پروژه های شهرسازی  روستایی  مشارکت مردمی  منظر و فضاهای عمومی شهری، پروژه های مرمت  احیا  نوسازی  بازسازی( تاریخی و جدید، )معماری داخلی و طرح های ساخته نشده پروژه های آینده( شرکت کردند.

از این تعداد، نزدیک به چهارصد پروژه با مقررات و شرایط تعریف شده برای جایزه همخوانی داشته و برای رقابت دور نخست پذیرفته شدند.

در مهر ماه ۱۳۹۶ ، پروژ ه های شرکت داده شده در هفت شاخه ی تعریف شده برای جایزه، توسط هیات داوری بررسی و بر اساس خطی مشی اصلی و نیز معیارهای تعریف شده برای جایزه، ارزیابی شدند.

 

هیات داوری:

Nader Ardalan     نادر اردلان معمار ایرانی

Waro Kishi           معمار ژاپنی

Shirish Beri         معمار هندی

 

معیارهای ارزیابی پروژه ها عبارت بودند از:

 - دستاوردهای طراحی

  -مطالعات و تحلیل برخاسته از بستر و محیط

  -دستاوردهای فنی

 - کاربرد خلاقانه مواد و مصالح

  -پایداری محیطی / بازنمایی حس مکان و بوم

  -بازنمایی هویت فرهنگی  اجتماعی

  -مسئولیت اجتماعی / مشارکت و ارتباط مردمی  اجتماعی  شهری

  -اثرگذاری و بازنمایی شرایط و مشخصات اقتصادی


در دور نخست، ۱۶۲ پروژه درهفت شاخه ی جایزه، موفق به کسب حد نصاب امتیاز تعریف شده گردیده و جهت شرکت در مرحله دوم مسابقه و نیز شرکت در نمایشگاه پروژه های برگزیده، دعوت شدند.

داوری مرحله ی دوم مسابقه در تاریخ هجدهم اکتبر ۲۰۱۷ مهرماه ۱۳۹۶ در دانشکده معماری Beuth صورت گرفت و بر اساس رای و دفاع داوران، مراتب اول تا سوم هر یک از شاخه های هفت گانه تعیین گردیدند. بدین ترتیب در مراسم اعلام برندگان جایزه معماری آسیا، مجموع بیست و سه مدال به برندگان جایزه تقدیم شد.

 

همکار علمی دانشگاهی جایزه:

BEUTH HOCHSCHULE FUR TECHNIK BERLIN

همکار فرهنگی جایزه:

NAX(Network for Architecture Exchange)

حامیان جایزه:

شرکت های Psco ، Mika، Kavir و Reynaers

 

جایزه معماری آسیا بصورت سالیانه توسط مجله بین المللی 2Aبرگزار می شود و شماره اختصاصی این مجله با موضوع جایزه معماری قاره ای )آسیا و اروپا( در زمستان هر سال منتشر می گردد.

قابل ذکر است، برندگان از بین ۲۴ کشور آسیایی و ۴۵۷ شرکت کننده صاحب رتبه و افتخار هستند:

نکته: گزارش کامل در وب سایت جایزه به نشانی . www.award2a.com منتشر شده است.  ضمناً جایزه معماری اروپا نیز همزمان توسط مجله بین المللی 2A برگزار گردید که در این رقابت هم از بین ۱۷ کشور اروپایی شرکت نمودند و برندگان آن در روز مراسم معرفی و اطلاعات کامل در وب سایت جایزه به نشانی www.award2a.com منتشر گردیده است.CommercialOld & New

ResidentialUrban Projects, Rural Projects, Landscape & Public SpacesInterior Architecture

Future Projects and Innovative Designs
چاپ