مســابقه طراحــي غــرفه  ايـــران در نمايشــگاههاي گردشـگري بينالمـللي  2018

 

موضوع مسابقه:

طراحي سه تيپ غرفه نمايشگاهي به ابعاد زير:

متراژ : 150 متر مربع (به ابعاد 10x15)

متراژ : 250 متر مربع (به ابعاد 10x25)

متراژ : 500 متر مربع (به ابعاد 20x25)

 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران قصد دارد براي تهيه و طراحي پلان و فايل هاي سه بعدي مربوط به غرفه ايران در نمايشگاه گردشگري بين المللي که امسال در سه کشور فرانسه، اتريش و اسپانيا برگزار خواهد شد، مسابقه طراحي (معماري داخلي) غرفه ايران با شرايط و موارد زير(به عنوان کارفرما) تدارک ديده و از طراحان و معماران با ارزش کشورمان دعوت مي نمايند.

 

بدين منظور فصلنامه معماري و ساختمان به عنوان برگزار کننده مسابقه شرايط و موارد زير را به حضور اعلام مي نمايد.

 

مشخصات مربوط به فضاهاي مورد نياز در غرفه:

روش هاي ارتباط با مشتري (کانتر و يا روش ايده آل)، معرفي صنايع دستي ايران به صورت مستقل، اتاق جلسات (دو منظوره) جهت مذاکرات و برگزاري کارگاه

 هاي آموزشي، پاويون اختصاصي، پذيرايي و پيش فضايي براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري به منظور جلب مشارکت بازديدکنندگان  (کسب اطلاعات

 تکميلي از طريق برگزارکننده)

توجه1: روش هاي تبليغات به منظور معرفي جاذبه هاي گردشگري کشور در قالب  ويدئووال و ملزومات ديگر مورد نظر است.

توجه2: روش هاي ساخت با مصالح سبک و ارزان (متداول در ساخت فضاهاي نمايشگاهي در سالن هاي بسته نمايشگاه هاي بين المللي) و با قابليت تسهيل در ساخت 

 از موارد ضروري است.

 

معيارها :

- خلاقيت و نگاهي نو

- توانايي طرح در تحقق مطلوب فعاليت هاي (غرفه ميراث فرهنگي) و تامين نيازهاي بازديد کننده به لحاظ فضاي درون غرفه .

- چگونگي و ميزان نسبت هماهنگي طرح غرفه با ساختار اصلي نمايشگاه بين المللي [در فضاي بسته] با معيارها و استانداردهاي جهاني.

 

اهداف و رويکردها:

- تصويري با ارزش از کشورمان که جايگاه ويژه اي به لحاظ تاريخ، فرهنگ، اصالت و ريشه، هنر و معماري و ديگر ارزش هاي معنوي اين مرز و بوم را در سطح

 جهاني با خود به همراه دارد ارائه خواهد شد و انعکاس نوآوري هاي بروز و توسعه يافته توسط فضاي طراحي شده نمايان گردد.

- ايجاد شور و حال و جذب مخاطبان بيشتر در سطح گسترده به عنوان بازديدکنندگان نمايشگاه جهانگردي و ايجاد ارتباط هر چه بيشتر در جذب ايشان از طريق روش

 هاي نوين در قوانين مرتبط با نمايشگاه هاي بين المللي و صنعت توريسم.

- ارتباط فضاي طراحي شده با ارزش هاي هنري ايران و زمينه اي جهت تامل و گفتگو در فضاي غرفه.

- اهميت به موضوع زيبايي شناسي در طراحي غرفه که زمينه هاي جذب مخاطب را توسعه مي دهد، از ديگر اهداف مسابقه است.

 

مدارک مورد نياز:

- يک يا دو شيت (70 x 100 سانتيمتر) از هر تيپ (به مقياس) مربوط به پلان ـ مقطع و نما (همراه با فايل هاي با کيفيت بالا از شيت ها)

- يک يا دو شيت (70 x 100 سانتيمتر) ارائه فايل هاي 3D و پرسپکتيو طرح از زواياي مختلف (با ارائه ابعاد دقيق)

توجه 1: هر تيپ بطور جداگانه نياز به نقشه هاي فوق را دارد

توجه 2: به دليل چاپ آثار برنده و برگزيده در فصل نامه معماري و ساختمان لطفا همزمان با تحويل نقشه ها CD مربوط به فايل را هم تحويل نمائيد.

توجه 3: روي شيت ها نام شرکت کننده درج نمي شود و فقط در صفحه 4A مشخصات طراح همراه با مختصري از ايده طراحي همزمان به دبيرخانه تحويل مي گردد و کد را دريافت مي نمايند.

توجه 4: فراخوان مسابقه از پانزدهم تيرماه اطلاع رساني گرديده و تحويل مدارک روز 22 مردادماه سال جاري به صورت مستقيم به محل دبيرخانه همزمان با دريافت رسيد خواهد بود.

توجه 5: رتبه اول تا پنجم توسط هيات داوري انتخاب و طي مراسمي جوايز ايشان تقديم و معرفي مي گردند.

توجه 6: کارفرما حق استفاده از هر کدام از طرح هاي برنده و برگزيده در مسابقه با حفظ نام ارسال کننده طرح (صاحب اثر) را دارد.

توجه 7: در صورت صلاحديد کارفرما و هماهنگي برگزار کننده، از طرح [صاحب اثر] براي نظارت و ادامه همکاري در طرح مورد استفاده دعوت به عمل مي آيد.

مورد مزبور در صورت نياز بررسي و انجام خواهد شد.

توجه 8: کارفرما از پروژههاي انتخاب شده در تمامي نمايشگاههاي مرتبط با موضوع گردشگري که در کشورهاي مختلف برگزار ميگردد، استفاده خواهد نمود.

قابل ذکر است، پيمانکاران نمايشگاه هاي بين المللي گردشگري بصورت مستقل در هر کشور طبق اصول و شرايط نمايشگاه غرفه هاي مربوط به هر کشور را با

 دريافت نقشه، اجرا مي نمايند و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با طراح [صاحب اثر] جهت ارائه اطلاعات بيشتر طي توافق نامه جديد دعوت به همکاري مي

 گردد.

 

معرفي هيات داوران (به ترتيب حروف الفبا)

هيت داوري به عنوان معماران و صاحب نظران در حرفه معماري در سطح کشور که توسط فصلنامه معماري و ساختمان دعوت شده اند عبارتند از :

سيد محمد بهشتي معمار ، آرش مظفري - معمار، جواد ميرحسيني معمار  و سامان سيار معمار (داور علي البدل)

مدیر مسابقه : احمد زهادی

 

زمان داوري مسابقه :

تا پایان مرداد مرداد ماه سال 1397

 

جوایز:

رتبه اول: 35 ميليون تومان همراه با نشان جايزه و تقدير نامه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .

رتبه دوم: 20 ميليون تومان همراه با نشان جايزه و تقدير نامه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

رتبه سوم: 10 ميليون تومان همراه با نشان جايزه و تقدير نامه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

رتبه چهارم: نشان جايزه و تقدير نامه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

رتبه پنجم:  تقدير نامه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

 

کارفرما: کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری


برگزارکننده : فصل نامه معماری و ساختمان

- این مسابقه طبق آئین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی مصوب 1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی

 کشور برگزار می گردد.

- شرکت در مسابقه به صورت گروهی و فردی قابل قبول است.

توجه: 

در صورت شرکت بصورت گروهی نام سرگروه برای هرگونه مکاتبات و دریافت جوایز (درصورت برنده شدن) ضروری است.

- شرکت برای طراحان و معماران آزاد است. ( فارغ التحصیلان رشته های معماری، معماری داخلی و طراحی صنعتی)

- تقویم مسابقه قابل تمدید نمی باشد.

- عدول از برنامه مسابقه و عدم تطابق مدارک تحویلی ]بر اساس مدارک درخواستی[ باعث می شود که طرح ارائه شده توسط مدیر مسابقه (فصل نامه معماری وساختمان) از روند

 داوری حذف شود و گزارش آن به داوران اعلام می شود.

- کارفرما حق استفاده از طرح های برنده و برگزیده را به منظور غرفه های ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری که در کشورهای متعدد برگزار می گردد را دارد، قابل

 ذکر است مسئولیت اصالت آثار برعهده صاحب اثر است.

- حقوق مادی و معنوی طرح ها، طبق حقوق ]مادی و معنوی[ محصولات و اثر مربوط به حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است.

- زمان هرگونه اعتراض و شکایات حداکثر تا یک هفته بعد از اعلام نتایج قابل قبول است.

- بررسی شکایات در دبیرخانه مسابقه انجام می گردد و رسیدگی نهایی در دبیرخانه مسابقات معماری و شهرسازی است.

 

 دبيـرخانه: دفتر مرکزي کانون جهانگردي و اتومبيلراني  به آدرس تهران ـ خيابان آزادي، بعد از خوش شمالي، نبش قانعي، پلاک 231، طبقه سوم مديريت گردشگري


تلفن: 61934337ـ021 و 61934323ـ021


ايميل: info@memary.net             آدرس سايت:www.Taci.ir



بخشی از سوالات مربوط به مسابقه طراحی غرفه ایران در نمایشگاه های گردشگری که از سوی شرکت کنندگان مطرح شده است همراه با پاسخ برگزار کننده به شرح زیر است :

 

سوال :

در مورد مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه گردشگري بين المللي ٢٠١٨ چند سوال داشتم؟

١- آيااين غرفه ها در فضاي سر بسته ساخته مي شوند؟

٢-محدوديت ارتفاعي خاصي براي آن در نظر گرقته شده است؟؟

٣- هر ٣ غرفه به يك شكل فقط با ابعاد و چيزمان پلاني متفاوت خواهند بود؟؟

 

پاسخ :

1-      بله در فضای سربسته می باشد

2-      خیر محدویتی در نظر گرفته نشده

3-      بستگی به شما دارد هم می توانید با شرایط اشاره شده توسط شما باشد و هم سه طراحی مختلف

 

سوال :

با سلام به برگزار کننده ی «مسابقه ی طراحی غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری بین المللی ۲۰۱۸»
با نهایت تشکر از شما...
بسیار خرسندم سوالات مارا را جهت رفع ابهام پاسخگو باشید
از آنجا که در متن مسابقه ذکر شده شرکت برای عموم آزاد است (فارغ التحصیلان).آیا تیم من که متشکل از یک گروه چهار نفره ی «دانشجویان» رشته ی معماری داخلی هستن مجاز ب شرکت میباشند؟اگر فقط سرگروه فارغ التحصیل باشد چطور؟

و اینکه آیا باید برای هر تیپ یک طراحی جداگانه تحویل داد و این گونه ما باید سه طراحی غرفه ی جداگانه تحویل دهیم؟

و برای تحویل نهایی به صورت پلات روی فوم بورد است یا خیر؟

 

پاسخ:

در مورد سوال اگر فقط سرگروه فارغ التحصیل باشد بله مورد قبول است . در رابطه با تعداد طراحی بله سه طراحی بصورت جداگانه و در مورد سوال آخر تحویل نهایی پلات روی فوم برد است

 

 

 

سوال :

چطوری میتونم اطلاعت دقیق تری از تعداد و ابعاد غرفه ها داشته باشم؟؟

 

مثلا در این 3تیپ طراحی ممکنه غرفه ها رو بسته به نیازهایی که طراح درنظر میگیره تقسیم بندی کرد؟

نیازمند اطلاعت بیشتری هستم

 

پاسخ :

موارد در خواستی در خصوص تهیه و طراحی سه تیپ پلان جهت احداث غرفه ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری است. قطعا براساس نیازهای اعلام شده در فراخوان، طراح محترم تقسیم بندی را در نظر خواهد گرفت.

ایده های شما بر مبنای در خواست غرفه در فضای بسته، همان طرح مورد نظر در طراحی پلان و شرایط داخلی غرفه ایران و حضور و ارائه از طرف کشورمان است. زبان ارائه به لحاظ زیبایی شناسی و پاسخ به در خواست های غرفه ایران مورد درخواست است

 

سوال :

1؛ در متن نوشته شده: "...مسابقه طراحی (معماری داخلی) غرفه ایران..." آیا پوسته ی خارجی غرفه نباید طراحی بشود؟

 

2: در قسمت فضاهای مورد نیاز صحبتِ  پاویون اختصاصی، شده است. منظور از پاویون اختصاصی چیست؟

 

3: در متن نوشته شده: " میزان نسبت هماهنگی طرح غرفه با ساختار اصلی نمایشگاه بین المللی [در فضای بسته] با معیارها و استانداردهای جهانی."
3-1: این ساختار نمایشگاه بین المللی را باید از کجا بدانیم که چگونه است؟

3-2: اینکه فضا بسته است به این معناست که ما در مقطع نمی توانیم کد ارتفاعی های مختلفی داشته باشیم؟حداکثر ارتفاع برای طراحی غرفه چقدر است؟


4: در مورد مدارک مورد نیاز: آیا می شود مدارک هر تیپ که شامل (نما مقطع پلان پرسپکتیو) است را در یک شیت بگذاریم که نهایتاً سه شیت از سه تیپ داشته باشیم یا اینکه طبق متن فراخوان الزامی در ارائه (پلان-مقطع-نما) در شیتی جداگانه است؟


5: و سوال آخر؛ در متن نوشته ایید:
  "همزمان با تحویل نقشه ها CD مربوط به فایل..." آیا باید نسخه ی چاپی شیت ها را پست کنیم یا امکان اینکه بشود فایل ها را ایمیل کنیم وجود دارد؟

 

پاسخ :

سوال 2 : منظور از پاویون اختصاصی فضای مستقل  رسمی برای برگزاری جلسات مربوط به مقامات است . سوال 3-1 . نمایشگا های بین المللی جهانگردی سالانه (پاریس ، وین ، مادرید و ...) سوال 3-2 نمایشگاه در فضای بسته (نه روباز) به عبارت دیگر نمایشگاه در سالن های سرپوشیده برگزار می گردد، کد ارتفاعی (یک طبقه) در طراحی غرفه را شما تعیین نمائید.  قوانین ساخت غرفه در نمایشگاه های بین المللی در تمامی کشورها یکسان نیست، به همین دلیل طراحی و تهیه پلان های تیپ برای استفاده از شرایط مختلف درخواست گردیده است، در مورد ارتفاع هم طراح با توجه به مطالعات مربوط به نمایشگاه های بین المللی اجرا شده با موضوع مشابه ، ارتفاع را در نظر خواهد گرفت . سوال 4 : بله امکان دارد . سوال 5: لطفا در صورت امکان به دبیرخانه تحویل دهید و رسید دریافت کنید در غیر اینصورت ارسال از طریق پست هم امکان پذیر است (همزمان)

 

 

 


چاپ