فیلم کوتاهی از آثار و اندیشه های حسین شیخ زین الدین( معمار) که در مراسم تقدیر از او در مهرماه سال جاری به نمایش در آمده 

تهیه و تنظیم: حسین شیخ زین الدین

©فصلنامه معماری و ساختمان  


چاپ