وب سایت مجله  تخصصی معماری و ساختمان که بیش از 15 سال  است که به صورت فصل نامه منتشر می گردد اقدام به فصل جدیدی در خصوص تبلیغات فرآورده های ساختمانی و جریان های مرتبط با هنر معماری و صنعت ساختمان و فعالیت هایی از این دست نموده است.

قابل ذکر است که این وب سایت روزانه دارای بازدیدکنندگان بسیاری از سراسر کشور می باشد.به این منظور از شما مخاطبین محترم و علاقه مندان به حرفه تخصصی معماری و صنعت ساختمان جهت تبلیغات دعوت بعمل می آید.

طبق برنامه ریزی انجام شده تبلیغات انتشار برند ، لوگو و نام شرکت های مورد نظر دراین بخش به صورت قراردادهای ماهیانه تنظیم می گردد و شروع تبلیغات از ابتدای هر ماه صورت می گیرد.

 

مشخصات فنی:

2400   پیکسل در 2800   پیکسل

 خروجی  JPEG برای وب سایت

 

تعرفه آگهی در وب سایت معماری و ساختمان:

مبلغ آگهی به مدت یک ماه در وب سایت معماری و ساختمان 400 هزار  تومان

مبلغ آگهی به مدت سه ماه در وب سایت معماری و ساختمان1/000/000  تومان

مبلغ آگهی به مدت شش ماه در وب سایت معماری و ساختمان 1/900/000 تومان

 

برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن های دفتر فصل نامه تماس بگیرید .

 

 


چاپ