رستوران لومنز

طراح: محمد کانی سواران

همکاران طراحی: مجید کانی سواران، سید محسن فاطمی

برندینگ : گل نسا متحد

سازه (مقاوم سازی): خانم مهندس ایزدی

نظارت و اجرا: آقای ایزدی

کارفرما: آقای ایزدی

عکاس: دید استودیو

مشاورنورپردازی: شرکت فاد

تاریخ شروع: 1/06/96 الی 15/12/96

متراژ: 300مترمربع

محل پروژه: تهران، میدان چیذر، خیابان برادران سلیمانی شرقی، روبروی بانک تجارت.

 


 

 

 

 


چاپ