آخرین شماره

به نام خدا

مطالب شماره 52، پاییز 1396

 

یادداشت:

   داوری جایزه ، رویکردها و دیدگاه ها / احمد زهادی                                            

گفتگو با هیئت داوران:

 دکتر داراب دیبا، پانته آ اسلامی ، آرش مظفری، کورش رفیعی و سامان سیار  


جایزه معماری داخلی :

داوری دهمین جایزه معماری داخلی ایران                                                        

مراسم اهداء جوایز دهمین جایزه معماری داخلی ایران                                                                     

مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران                                                                                                        

بیانیه هیئت داوران دهمین جایزه معماری داخلی ایران                                                                    

ساختمان های عمومی (طراحی و اجرا) پروژه های رتبه اول ، دوم ، سوم                                   

ساختمان های مسکونی (طراحی و اجرا) پروژه های رتبه اول ، دوم ، سوم                                               

ساختمان های عمومی (بازسازی و مرمت) پروژه های رتبه اول ، دوم ، سوم         و تقدیر شده        

ساختمان های مسکونی (بازسازی و مرمت) پروژه های رتبه اول و دوم                          

ساختمان های عمومی (طراحی و اجرا) پروژه های شرکت کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی                  

ساختمان های مسکونی (طراحی و اجرا) پروژه های شرکت کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی     

ساختمان های عمومی (بازسازی و مرمت) پروژه های شرکت کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی   

ساختمان های مسکونی (بازسازی و مرمت) پروژه های شرکت کنندگان دهمین جایزه معماری داخلی 

گزارش :

بیا صحبت کنیم : در جهت بهتر شدن ابژه چه باید کرد؟ / مصاحبه بهارک کشانی با الناز طهرانی

 

جایزه معماری آسیا :
 
گزارش مراسم سومین جایزه معماری آسیا، برلین 2017