بنام خدا

مطالب شماره ۴۸، پاییز ۱۳۹۵

یادداشت (گفتگو):

داوری جایزه، رویکردها و دیدگاه ها

مهسا مجیدی، حسن متقی، شامیل محمد زاده، کورش دباغ و هومن بالازاده

جایزه معماری: نهمین جایزه معماری داخلی ایران

داوری نهمین جایزه معماری داخلی ایران

مراسم اهداء جوایز نهمین جایزه معماری داخلی ایران

مراسم تقدیر از فرامرز شریفی ( معمار)

قرائت تقدیرنامه و نقطه نظرات: دکتر ایرج اعتصام، حمید میرمیران، ایرج کلانتری، حسن اسحاقی، علیرضا قهاری، مهدی علیزاده، فریار جواهریان

پروژه های رتبه اول، دوم و تقدیر شده در گروه ساختمان های تجاری

پروژه های رتبه اول و تقدیر شده در گروه ساختمان های اداری

پروژه های رتبه اول، دوم و تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی

پروژه تقدیر شده در گروه ساختمان های عمومی

پروژه تقدیر ویژه خارج از مسابقه

پروژه های راه یافته به مرحله نیمه نهایی

پروژه های شرکت کنندگان نهمین جایزه معماری داخلی ایران

گزارش:

گزارش جایزه معماری آسیا، وین ۲۰۱۶

پروژه های برنده شده و برگزیده جایزه معماری آسیا ۲۰۱۶

شرکت سی بن سازه مهر

بازدید از برج جام ملت، یکی از پروژه های شرکت رینرز در ایران

سازه های پارچه ای- چترها و سایبان ها، باهاما


   طرح روی جلد:
   رتبه اول ساختمان های اداری
   دفتر مرکزی ونوس شیشه/ رضا نجفیان