یادداشت

رسانه تخصصی معماری و ساختمان پانزده ساله شد   /احمد زهادی 

 

سرمقاله

خیابان ولیعصر( قسمت دوم )/ سامان سیار

 

مقالهها

فضای عمومی در محور ولیعصر و برخی دیگر از محورهای مطرح دنیا / شهرزاد رمضانی  

تهران: شهری شبه استعماری / فریار جواهریان

تاثیر پروژههای بزرگ مقیاس بر سرزندگی خیابان ولیعصرمریم مسعودی، امین مسعودی

معماری ساختمان اداری صدا و سیما - ساختمان مرکزی اداری تلویزیون ایران / سامان سیار

نوروزِ خیابان ولیعصر/ مرسده عینی، علی حسین بیگی، نازنینالسادات محامدی، محدثه سخایی، سپیده فرهمینی         

ادامه فعالیتهای گروه کاوش در خصوص خیابان ولیعصرامین مسعودی

 

گزارش مسابقات معماری

مسابقه طراحی غرفه ایران در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری  /  کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران 

مسابقۀ معماری زیستا، راهکارهای معمارانه برای عبور از بحرانویستابست

 

 


چاپ