تلفن و فکس:     ۸۸۶۱۷۴۸۸  ۰۲۱     - ۸۸۶۱۷۴۸۹  ۰۲۱

ایمیل :  info@memary.net

وب سایت :   www.memary.net

آدرس : تهران - 
خیابان شیخ بهایی جنوبی - از پایین نرسیده به همت - خیابان آقا علیخانی - پلاک ۶۰ - واحد ۱

صندوق پستی : ۸۱۵۴-۱۵۸۷۵ تهران - ایران