شماره ۴۲ فصلنامه معماری و ساختمان ( بهار ۱۳۹۴ ) با موضوعات به شرح زیر منتشر شد:

فراخوان هشتمین جایزه معماری داخلی ایران

فراخوان جایزه معماری آسیا، استانبول ۲۰۱۵ (Asia Architectural Award )

نمایشگاه‌های بین المللی (Fair and Exhibition )

بینال معماری ونیز، Expo میلان و …

مسابقه معماری مرکز فرهنگی بامیان - افغانستان ( هیئت داوران، رویکردها و معرفی کامل پروژه‌های نفرات اول و تعدادی از شرکت‌ کنندگان ایرانی)

 نمایشگاه شاعر / پرویز تناولی

و …




چاپ