نادر اردلان

مراسم تقدیر از نادر اردلان در مراسم اهداء جوایز چهارمین جایزه معمارى داخلى (۱۳۹۰/۰۷/۱۲) برگزار شد. نادر اردلان از جمله افرادى است که توانسته با تلاشى مستمر و پویا و اثرگذار در طول زندگى حرفه‌ اى خود به مؤلفه‌هاى ماندگارى در حوزه معمارى دست پیدا کند و با آثار ساختمانى و مکتوب جایگاهى والا را براى خود ثبت نماید. آموختن معمارى در ایالات متحده امریکا به وى اصول کلاسیک معمار را شناساند و همچنین طراحى فضاها بر‌اساس تفکر، یافتن ایده‌هاى نو، تفکر منطقى، مطابقت معمارى با سرزمین و عوامل دیگرى هستند که می‌توانند یک معمارى ماندگار را بسازنند. وى پس از بازگشت به ایران و شروع به کار، کوشید که ریشه‌هاى معمارى ایران و مؤلفه‌هاى تأثیرگذار بر آن را بیابد. وى تلاش کرد به جاى تقلید صرف از معمارى غربى و تولید مجدد آن در ایران که حاصل تفکر سطحى‌نگر غرب‌زدگى است، به عنوان یک معمار توانا به کشف پتانسیل‌هاى این سرزمین پرداخته و همچون معمارى غربى که معمارى در خور آن سرزمین با آن تفکر است و نیاز زمانه خود را بر پا ساخته اند، بر اساس ویژگى‌هاى ایران به خلق فضاهاى جدید بپردازد. مراسم بزرگداشت نادر اردلان (پیشکسوت معمار معاصر ایران) در تهران همزمان با مراسم اهداء جوایز در روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۰ در محل سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی (وزارت امور خارجه) برگزار گردید، در‌این جلسه ضمن ارج نهادن به اندیشه‌های وی و تأثیر گذاری او در ایران و جهان، تقدیرنامه‌هایی ازسوی جوامع، انجمن‌ها، دانشگاه‌های معماری در سطح کشور به ایشان تقدیم گردید و او ضمن سخنرانی به همراه داوران جوایز برندگان چهارمین جایزه معماری داخلی ایران را اهداء نمودند.

چاپ