شماره ۴۳  (تابستان ۱۳۹۴) فصلنامه معماری و ساختمان با موضوع : طراحی و معماری استادیوم‌های ورزشی منتشر شدسرمقاله

ـ تقدیر از سهیلا بسکی ( مدیرمسئول مجله معمار(

ـ استادیوم: نماد توسعه فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی / احمد زهادی

جایزه و کنفرانس معماری

فراخوان جایزه معماری آسیا و کنفرانس بین‌المللی در استانبول

فراخوان هشتمین جایزه معماری داخلی ایران

پنجمین مراسم تقدیر از معمار معاصر


مقالات و تحقیقات

بررسی کارکردها، گونه‌های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه / یاسین درودیان

بررسی نحوی راهکارهای طراحی استادیوم با رویکرد الگوگرایانه / هلنا بهنام

نگاهی به معماری استادیوم‌ها، المپیک  ۲۰۱۲ ـ ۱۸۹۶ / امیر جوانبخت

ورزشگاه آستانا آرنا، قزاقستان / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu

استادیوم کراسنودار ـ ۲۰۱۱ / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu

ورزشگاه ملی جدید ژاپن، توکیو / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu


معرفی پروژه

مجموعه ورزشی فرح‌آباد تهران، استادیوم سی هزار نفری / جهانگیر درویش

استادیوم یادگار امام، تبریز / امانویل اوهانجانیان، شامیل محمدزاده

شهر ورزشی و استادیوم جام جهانی و المپیک بغداد / شرکت طرح و توسعه بلندپایه ـ شرکت بلندپایه

مجموعه ورزشی الزوراء ـ بغداد / شرکت طرح و توسعه بلندپایه ـ شرکت بلندپایه

استادیوم ورزشی آزادی / نادر اردلان

استادیوم آزادی / مهندسین مشاور gmp ـ مهندسین مشاور نقش جهان پارس

استادیوم المپیک برلین / مهندسین مشاور gmp

استادیوم کیپ تاون / مهندسین مشاور gmp

مجموعه ورزشی یونیورساید / مهندسین مشاور gmp

استادیوم ملی ورشو / مهندسین مشاور gmp


نقد

نقد یا نقل / رضا صیادیان


گزارش

گزارش یادمان و اهدا جوایز نهمین دوره جایزه معماری میرمیران ـ با موضوع معماری بایونیک / بنیاد معماری میرمیران

استادیوم‌های جام جهانی برزیل ـ ۲۰۱۴ / روزنامه شرق

دیدگاه‌های دانشجویان در حوزه طراحی و معماری کشور
چاپ