برگزاری کنفرانس بین‌المللی معماری، هنر و فلسفه توسط فصلنامه بین‌المللی 2A و سفارت اتریش در تهرانچاپ