پوستر نمایشگاه هنرهای تجسمی و معماری در گالری راه ابریشم،جمعه 18 دی ماه سال جاری ( به مدت یک هفته) این نمایشگاه که با موضوعیت: اسرار ازل ( خیام و هنر امروز) طراحی شده و ارائه می گردد


چاپ