داوری جایزه، رویکردها و دیدگاه‌ها


متن کامل گفتگو (سوال و پاسخ) با داوران نهمین جایزه معماری داخلی ایران در شماره ۴۸ فصلنامه معماری و ساختمان (پاییز ۱۳۹۵) منتشر گردیده است

سوالات مطرح شده از طرف برگزارکننده به شرح زیر است
با توجه به اینکه طراحی فضا یکی از شرایط قضاوت در جایزه است، مرز بین معماری و معماری داخلی کجاست؟
آیا به نظر شما این پروژه‌های معماری می‌توانند از سال‌های بعد به عنوان موفقیت معمار در ایجاد فضاهای درونی و در جایزه معماری داخلی ایران جایگاهی جداگانه (بدون رقابت با دیگر طرح‌ها) اما در قالب جایزه قرار بگیرند و دارای مقام باشند؟
با توجه به اینکه اغلب برندگان در جایزه، معماران هستند، آیا معتقدید که معماران کشور ما متخصصین معماری داخلی هم هستند؟ و آیا ایشان مرز بین معماری و معماری داخلی را شناسایی کرده اند؟
آیا الگوهای معماری ایرانی در طرح‌های شرکت کنندگان پر رنگ است؟ اگر بلی آیا ایده آن‌ها بجا و متناسب است؟ اگر خیر ارزشیابی کنید
نقطه نظرات خود را در ارتقاء این حرفه و بطور مختصر بیان فرمائید؟
داوران در عکس از راست
شامیل محمدزاده ـ کورش دباغ ـ حسن متقی ـ مهسا مجیدی ـ هومن بالازاده

 


چاپ