شماره 49 فصلنامه معماری و ساختمان ( زمستان 1395) با موضوع: بابیلونیسم در ایران منتشر شد.

سردبیر میهمان: دکتر شهاب میرزائیان

ایشان با توجه به اهمیت موضوع بلند مرتبه سازی در سطح کشور، نسبت به تهیه گفتگو، مقالات و پروژه های مهم و معتبر در سطح کشور و دعوت از متخصصین به شرح زیر این شماره فصلنامه معماری و ساختمان را تحریر نموده اند.

آرش بصیرت، امیرحسین طاهری، ایرج  کلانتری، جواد خدایی، حامد بدری احمدی، حمیدناصر خاکی، رضا مفاخر، رضا نجفیان، سامان سیار، علیرضا تغابنی، علیرضا شرافتی و پانته آ اسلامی، فرشاد مهدی زاده، کامران دهقان، کوروش رفیعی، حسین محمودی، محمدرضا نیکبخت، مسعود نعمتی و علی نعمتی، مهدی کامبوزیا، مهران حق بین، نوید امامی، هومن بالازاده

همچنین در موضوع مسابقات معماری و معرفی پروژه های بین المللی از افراد زیر دعوت بعمل آمده و پروژه های ایشان در این شماره منتشر گردیده است.

·         Sergei Tchoban & Siamak Rashidi, Berlin based architects

·         X-Architects, Dubai based architects

·         Avesta Group, France based architectsچاپ