نگاهی به جایزه ی معماری آسیا

2A Asia Architecture Award

Theme: The Emergence of Contemporary Architecture in Asia

www.asiaarch2a.com

مجله ی 2A در کنار رسالت خبری  رسانه ای خود، فعالیت جدیدی را در دنیای اتفاقات معماری، طرح ریزی و معرفی کرده است. این برنامه با عنوان (جایزه معماری آسیا) و نام اختصاری 2AAA ، یک رویداد سالانه است که با همکاری نهادهای دانشگاهی، فرهنگی و حرفه ای معتبر آسیایی، به بازشناسی و معرفی دستاوردهای قاره ی آسیا در حوزه ی نظری و عملی معماری و شهرسازی می پردازد. به رسم هر سال موضوعی مرتبط با معماری آسیا برای این جایزه تعریف و اعلام شود.

این دوره بعنوان سومین سال برگزاری در شهر برلین برگزار می شود این دوره هم مشابه سال های گذشته بر چگونگی پاسخ گویی معماران، شهرسازان، طراحان منظر و ... به چالشهای معاصر در حوزه ی معماری و شهرسازی در آسیا تمرکز داشته و موضوع آن "Innovative Architecture in Asia "  تعریف شده است.

بخشی از این چالشها مقیاس و الفبایی جهانی دارند، اما بخشی دیگر خاستگاه و ماهیتی منطقه ای و محلی داشته و ناشی از تنوع و پیچیدگی های فرهنگی، اجتماعی، شرایط خاص اقتصادی و ویژگی های بوم شناختی و محیطی درکشورهای آسیایی هستند. بی تردید یکی از بزرگ ترین این چالش ها این است که چگونه غنای فرهنگی، تاریخی و هویت بومی ای که در طی قرون متمادی در شخصیت کالبدی بناهای معماری، شهرها و سکونتگاه ها، در تمدن های مختلف آسیایی شکل گرفته و تداوم داشته است، می تواند در جریانات معاصر معماری و شهرسازی در این تمدن ها )کشورها( ، بازنمود داشته و زنده و سیال جریان داشته باشدجایزه معماری آسیا همچنین در صدد است که شناسنده و بازتاب دهنده ی تجربه ی معماران در نحوه ی پاسخ گویی به این چالش اصلی باشد.

برنامه:

جایزه ی امسال نیز به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد. ارسال کار در هر دو بخش بدون هزینه است. در مرحله ی نخست، ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در مسابقه، کاملاً به صورت آنلاین است. مهلت ثبت نام و ارسال پروژه در مرحله ی نخست از 25 خرداد تا 3 مردادماه 1396 اعلام شده است ) 15 ژوئن تا 25 جولای 2017   (برگزیدگان مرحله ی نخست، توسط هیات داوران اعلام و جهت شرکت در دور دوم مسابقه دعوت خواهند شد. در مرحله ی دوم مسابقه، شرکت کنندگان باید مدارک مورد درخواست را به صورت چاپ و صفحه بندی شده به آدرس دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند. مطابق اعلام دبیرخانه جزئیات مربوط به مرحله ی دوم در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

برنامه ی امسال با یک رویداد یک روزه در هتل استلر ( Estrel Hotel) درشهر برلین کشور آلمان در 28 مهر ماه 1396 )نیمه ی اکتبر 2017 ( تکمیل خواهد شد. این اتفاق یک روزه در واقع برشی از تنوع فرهنگی، هویتی، ایده ها و تجارب در معماری و شهرسازی آسیا و فضایی برای مباحث تخصصی در خصوص موضوع جایزه خواهد بود. برنامه شامل بخش های زیر است:

1- کنفرانس با عنوان   "Innovative Architecture in Asia " : 28 مهر ماه 1396 (20 اکتبر2017)

1- مراسم اهدای جوایز و نمایشگاه آثار برگزیده   28 مهر ماه 1396 (20 اکتبر2017)

 

شرایط و مقررات ارسال کار:

-        شرکت در این مسابقه برای تمام متخصصین حوز ه ی معماری )معمار، شهرساز طراح منظر و ...( ، به صورت انفرادی، گروهی و حقوقی )دفتر معماری، مشاور و ...( آزاد است. کارفرما و مجری یک پروژه نیز میتواند به نمایندگی از طراح یا گروه طراحی پروژه، در مسابقه شرکت کند.

-        محل پروژه باید در آسیا باشد.

-        پروژه باید تکمیل شده و در حال بهره برداری باشد و تاریخ تکمیل آن بعد از ژانویه 2010  باشد.

-        پروژه باید فارغ از سطح زیربنا، به تناسب موضوع و عملکرد )کاربری(، در یکی از طبقه بندی های موضوعی تعریف شده برای مسابقه شرکت داده شود.این طبقه بند یهای موضوعی عبارتند از:

·         مسکونی )شامل ویلا، آپارتمان .(

·         اداری  تجاری )شامل مجتمع های اداری، تجاری، فروشگا هها، کارخانجات و کارگاه های تولید(

·         عمومی )شامل مکان های ورزشی  تفریحی، آموزشی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی، حمل و نقل، مدنی(

·         پروژ ه های شهرسازی، روستایی، مشارکت مردمی، منظر و فضاهای عمومی شهری ) نظیر خیابان، میادین و ...(

·         پروژه های مرمت، احیا، نوسازی، بازسازی )تاریخی و جدید(

·         طراحی داخلی

·         پروژه های آینده (Future Projects/Innovative Designs)

توجه: طر حهای ساخته نشده و پروژه های آینده، فارغ از موضوع )کاربری( و میزان سطح زیربنا، چناچه شرایط و مشخصات زیر را دارا باشند، می توانند در گروهی مجزا با عنوان "طرح های پیشرو" شرکت کنند:

·         موقعیت پروژه آسیا باشد و مکان و بستر طرح واجد ویژگی ها و شاخصه های غنی بوم شناختی، فرهنگی، تاریخی یا کالبدی باشد.

·         موضوع پروژه پاسخگویی به یک چالش یا مساله ی طراحی برخاسته از مکان طرح باشد.

·         مبانی غنی و دقیق مطالعاتی و تحقیقی برای پاسخگویی به مساله داشته باشد.

·         دیدگاه و رویکردی ابتکاری و برخاسته و وابسته به مکان طرح داشته باشد.

·         پروژه های دانشجویی و طرح های مسابقات دانشجویی مجاز به شرکت در این مسابقه نیستند.

·         طرح هایی که در مسابقات بین المللی یا منطقه ای آسیایی شرکت کرده اند و نیز طرح های مطالعات موردی دانشگا هها و مراکز تحقیقاتی

)حوزه ی معماری و شهرسازی(  میتوانند در مسابقه شرکت کنند.

-        برای ارسال کار، ابتدا باید با ایجاد نام کاربری، در وب سایت مسابقه ثبت نام کنید.

-        هیچ محدودیتی در تعداد کار ارسالی از سمت یک شرکت کننده )یک نام کاربری( تعریف نشده است.

-        شرکت دادن یک پروژه در دو گروه مختلف مجاز نمی باشد.

-        پروژ ه ها می بایست در گروه کاربری مرتبط ارسال شوند.

-        مدارکی که برای شرکت در مسابقه به صورت آنلاین ارسال می شوند، قابل تغییر و اصلاح نیستند، اما شرکت کنندگان می توانند

وضعیت مدارک ارسالی خود را )در حال بررسی / مردود / تایید شده( در صفحه ی کاربری خود مشاهده کنند. در صورت ناقص بودن مدارک ارسال شده، وضعیت مردود در مقابل کد ارسال درج خواهد شد.

-        تمام مدارک باید به زبان انگلیسی ارائه شود. جزییات مربوط به نحوه ی ثبت نام و مدارک مورد درخواست پروژه، در وب سایت و در صفحه How to Enter قابل مشاهده است.

معیارهای داوری:

ارزش گذاری و قضاوت در مورد پروژ ه ها در چهار حوزه ی زیر صورت خواهد گرفت:

-        دستاوردهای طراحی

-        ابتکارات و دستاوردهای فنی پروژه )در زمین هی سازه، تاسیسات و...) و نیز در انتخاب نوع و شیوه بکارگیری مصالح

-        بازنمود هویت مکانی، بوم شناختی و فرهنگی و یا به عبارت دیگر بازنمود حس مکان در ابعاد ذکر شده با رویکرد نیل به پایداری محیطی

-        نحوه ی مواجهه با موضوع از منظر مسوولیت های اجتماعی پروژه و نحو ه ی ارتباط و اتصال آن به جامعه و بافت شهری .

-        مدیریت اقتصادی پروژه و نحوه ی اثرگذاری آن بر روی طرح

جوایز:

برندگان نهایی مسابقه )برندگان دور دوم( در مراسم روز 28 مهرماه 1396 معرفی خواهند شد.

در همین روز ) 28 مهرماه(  نمایشگاهی از همه ی آثاری که به دور دوم مسابقه راه یافته اند، در هتل استلر برگزار خواهد شد.

از هر گروه، دو شرکت کننده بعنوان برگزیده اول و دوم معرفی و به ترتیب نشان طلا و نقره ی جایزه را دریافت خواهند کرد.

تور اروپا به مدت زمان معینی توسط حامی به نفرات اول در هر گروه تعلق می گیرد.

تمام پروژ ه های راه یافته به مرحله ی دوم مسابقه، در ویژه نامه ی مجله ی در خصوص جایزه، به چاپ خواهند رسید. پروژه های برگزیده نهایی با گزارش کامل تری معرفی خواهند شد.

پس از پایان برنامه گزارش مفصلی از نحوه ی داوری دور دوم، نمایشگاه آثار کنفرانس و مراسم اهدای جوایز به همراه فهرستی از تمام گرو هها و آثار شرکت داده شده در مسابقه، در وب سایت جایزه منتشر خواهد شد.

هیات داوری:

- نادر اردلان  Nader Ardalan  (ایران)

- شیریش بری  Shirish Beri  (هند)

- وارا کیشی   Waro Kishi  (ژاپن)

برای مشاهد ه ی آخرین خبرهای مربوط به مسابقه و نیز دریافت

اطلاعات کامل تر از نحوه ی شرکت در مسابقه، می توانید به وب سایت

جایزه به این آدرس مراجعه کنید

www.award2a.com
چاپ