هفتمین مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران

تهران - مهرماه ۱۳۹۶

 

)مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران - ۱۳۹۶ متعلق به ایرج کلانتری است، که

در روز سیزدهم مهرماه سال جاری برگزار می شود(

به رسم هر سال همزمان با مراسم دهمین جایزه معماری داخلی ایران برگزار می شود

 

اهداف و رویکردها:

تمدن و هنر ایرانیان در دنیا، با سابقه چند هزار ساله، زبانزد و سرآمد تمام کشورهای غربی و شرقی بوده و متکی بر فرهنگ اصیل و ارزش های معنوی است.

سرزمین ما ایران، محل سکونت هنرمندان، روشنفکران و نوآوران، مخترعین و صنعت گران، معلمان و اندیشمندان، مبتکران و خردمندان، سیاستمداران و حقوق دانان، جوانمردان و پهلوانان است و این سرزمین به ریشه های مهر و دوستی، عشق و معرفت و صلح متکی است، همانطور که در گذشته و برای پیشینیان ما نیز این گونه بوده و در تاریخ درج گردیده است.

در این راستا و در عصر حاضر، رسانه معماری و ساختمان مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی را در شرایطی برگزار می کند که به هنرمندان، اندیشمندان و معماران برجسته، که نه تنها دستاوردهای حرفه ای خود را که در عرصه معماری کشور به صورت خدمات ارزنده ای ارائه داده اند، بلکه با حضور خود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیرگزار بوده اند.

مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران، تاکنون شش دوره در شش سال متوالی طی مراسم با شکوهی همزمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار گردیده است. امسال نیز به رسم هر سال از استاد بزرگوار جناب آقای ایرج کلانتری طالقانی تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

ایرج کلانتری طالقانی

-         فارغ التحصيل رشته معماری از دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران در سال 1342.

-         مؤسس و رئيس هيئت مديره "مهندسان مشاور باوند" ( 1353تاكنون) و پيش از آن مدير عامل و رئيس هيئت مديره "دفتر مشاوره معماری".

-         پيش از شروع فعاليت خود در زمينه مهندسی مشاور، در وزارت كشور به كار تخصصی مشغول بوده و به عنوان نماينده اين وزارتخانه در كميته فنی شورای عالی شهرسازی و كميته بررسی و تجديد نظر در قانون نوسازی و عمران شهری فعاليت داشته است.

-         همواره در مجامع حرفه ای معماری و شهرسازی فعاليت داشته و از جمله در هيئت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور، شورای مديريت گروه معماری جامعه مشاوران ايران، هيئت مديره انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز و شورای عالی خانه هنرمندان ايران عضويت داشته است.

-         عضويت در شورای تخصصی شهرداری تهران.

-         در سال 1384 به عنوان معمار سال انتخاب شده است.

-         رياست هيئت اجرايی شورای هماهنگی انجمن های صنفی مهندسی، عضويت در نهاد تعامل و عضو شورای عالی معماری بم

-         در پژوهش های معماری و شهرسازی، مانند طرحهای بررسی علل حاشيه نشينی در هفده شهر با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر، تنظيم اصلاحيه قانون نوسازی و عمران شهری، تهيه و تدوين آیین نامه اجرای حق مرغوبيت، و گونه شناسی مسكن در مناطق ساحلی خليج فارس.

-         در زمينه انتشار مقاله، مصاحبه و شركت در ميزگردها با اغلب نشريات تخصصی و برخی از مطبوعات عمومی همكاری داشته است، مانند مجله معماري نوين )عضوهيئت تحريريه(، مجله بانک ساختمان، فصلنامه آبادی، مجله معماری و شهرسازی و فصلنامه معمار.

-         مشاور مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و مشاور راهنمائی طراحی معماری ساختمان های بلند مسكونی و شيوه نامه وارسی عمليات اجرايي و ساختمان سازی.

-         حدود 20 سال سابقه تدريس در دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی و علم و صنعت در رشت ههای طراحی و معماری.

-         در مسابقه های معماری گوناگونی به عنوان عضو هيئت داوری يا طراح شركت كرده است كه در موارد متعددی حائز رتبه اول بوده است. طرح باشگاه كارمندان وزارت كشور، سفارت ايران در رباط، ساختمان شهرداری تهران، مجتمع مسكونی فرح آباد تهران و مجتمع مسكونی كاركنان فولاد اهواز و طرح مركز ساختمان شركت نفت ايران و دانشگاه پتروشيمی در ماهشهر.

-         طراحی و مديريت پروژه های گوناگون از جمله فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره)، دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين، سفارت ايران در گرجستان، اقامتگاه سفير ايران در ايروان، مجموعه چايكنار در تبريز ، دانشكده انرژی دانشگاه صنعتی شريف، دانشكده انرژی دانشگاه تبريز، ايستگاه های قطار شهری تبريز، پروژه ساختمان پارلمان جيبوتی، دانشگاه صنعتی اميركبير ماهشهر، مراكز آموزش های تخصصی زنجان و مجموعه های اداری و مسكونی متعدد.


 


چاپ