نهمین مراسم تقدیر از

معمار معاصر ایران

 

رویکردها:

تمدن و هنر ایرانیان در دنیا با سابقه چند هزار ساله، زبانزد و سرآمد تمام کشورهای غربی و شرقی بوده و متکی بر فرهنگ اصیل و ارزش های معنوی است.

سرزمین ما ایران، محل سکونت هنرمندان، روشنفکران و نوآوران، مخترعین وصنعت گران، معلمان و اندیشمندان، مبتکران و خردمندان، سیاستمداران و حقوق دانان، جوانمردان و پهلوانان است و این سرزمین به ریشه های مهر و دوستی، عشق و معرفت و صلح متکی است. همان طور که در گذشته و برای پیشینیان ما نیز این گونه بوده و در تاریخ درج گردیده است.

در این راستا و در عصر حاضر، رسانه معماری و ساختمان مراسم تقدیر از معمار معاصر ایرانی را در شرایطی برگزار می کند که به هنرمندان، اندیشمندان و معماران برجسته، که نه تنها دستاوردهای حرفه ای خود را که در عرصه معماری کشور به صورت خدمات ارزنده ای ارائه داده اند، بلکه با حضور خود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیر گزار بوده اند.

مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران، تاکنون هشت دوره در هشت سال متوالی طی مراسم با شکوهی همزمان با مراسم اهداء جوایز معماری داخلی ایران برگزار گردیده است. امسال نیز به رسم هر سال از استاد بزرگوار جناب آقای سید محمد بهشتی تقدیر به عمل خواهد آمد.

احمد زهادی
چاپ