به نام خدا

مطالب شماره 48، پاییز 1395

 

یادداشت (گفتگو):

 داوری جایزه، رویکردها و دیدگاه ها                                                                             

مهسا مجیدی، حسن متقی، شامیل محمدزاده، کورش دباغ و هومن بالازاده

جایزه معماری :

 نهمین جایزه معماری داخلی ایران

داوری نهمین جایزه معماری داخلی ایران                                                                                                

مراسم اهداء جوایز نهمین جایزه معماری اخلی ایران                                                                                   

مراسم تقدیر از فرامرز شریفی (معمار)                                                                                                    

قرائت تقدیرنامه و نقطه نظرات: دکتر ایرج اعتصام، حمید میرمیران، ایرج کلانتری، حسن اسحاقی، علیرضا قهاری، مهدی علیزاده، فریار جواهریان                                                                                                                         

پروژه های رتبه اول، دوم و تقدیر شده در گروه ساختمان های تجاری                                                               

پروژه های رتبه اول و تقدیر شده در گروه ساختمان های اداری                                                                      

پروژ های رتبه اول، دوم و تقدیر شده در گروه ساختمان های مسکونی                                                              

پروژه تقدیر شده در گروه ساختمان های عمومی                                                                                       

پروژه تقدیر ویژه خارج از مسابقه                                                                                                          

پروژه های راه یافته به مرحله نیمه نهایی                                                                                                

پروژ های شرکت کنندگان ههمین جایزه معماری داخلی ایران                                                                       

گزارش :

 گزارش جایزه معماری آسیا، وین 2016

پروژه های برنده شده و برگزیده جایزه معماری آسیا 2016                                                                           

پروژ های برنده شده و برگزیده جایزه معماری آسیا 2016                                                                            

شرکت سی بن سازه مهر                                                                                                                   

بازدید از برج جام ملت، یکی از پروژه های شرکت رینرز در ایران                                                                     

سازه های پارچه ای چترها و سایبان ها، باهاما                                                                                      

 

موضوع این شماره: نهمین جایزه معماری داخلی ایران

 


چاپ