پروژه ها

اطلاعات بیشتر
ساختـمان انبـار شـرکت سیـستم

 

 

 

پروژه‌ی «انبارسیستم» ، بازخوانی یک دیاگرام صنعتی رایج است: همنشینی انبار قطعات متعلق به ماشین آلا ت ساخت سرامیک و فضای خدماتی آن در سازه‌ی ارزانقیمت سوله . افزایش کیفیت فضای وسیع و کمتردد انبار با انگیزهی پیوند آن با سایر فضاها مورد توجه قرار گرفت و هم زمان جدا شدن از کلیشهی سوله و انبارهای مرسوم در منطقه به مسئله‌ی پروژه تبدیل شد.


اطلاعات بیشتر
خـانه فرهنـگ رایـزن

 

طراحی و اجرای معماری، معماری داخلی، استحکام بخشی و محوطه سازی بنای قدیمی با قدمت 80 سال در زمینی به وسعت 700 متر مربع با متراژ کل طراحی و اجرا 1000 مترمربع. در هیاهوی زمانه ما ، فضاهای مدرن بسیاری شکل می گیرند که تکنولوژی برتر قرن حاضر را به نمایش می گذارند و بسیار شگفت انگیزند اما، در این پروژه، پاتوقی ساختیم که کمی آهسته و آرام، در کنار صدای آب روان و صدای چکاچک برگ ها، به گفتگو بنشینیم و هیاهو را به انتظار بگذرانیم.
اطلاعات بیشتر
یست خانه

 

 

 

این بنا یک ساختمان ده ساله در بافت جدید شهری یزد بود که کارفرما اقدام به بازسازی آن کرده بود و در مرحله اتمام سفت کاری و انجام بخشی از نازک کاری نظر کارفرما را تامین نکرده و بازسازی آن در این مرحله به ما واگذار شد. در بررسی اولیه ساختمان متوجه شدیم که وضعیت چیدمان کاربری ها به شیوه ای نامناسب قرار گرفته اندو از بیرون نیز غیر یکپارچه و مانند بقیه .


چاپ