آپارتمان 04

آپارتمان 04

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: آپارتمان 04

نام کارفرما/کارفرمایان: محمد رضا کوچک اصفهانی ، رضا درالتاج

موقعیت پروژه: کامرانیه کوچه فرمانفرمانیان کوچه آبشار

کاربری پروژه: مسکونی ، آپارتمان

طراح / طراحان: مهراد علی محمدی- میلاد صالحی واثق

مشخصات زمین طبقات: 500 متر مربع

تعداد طبقات: 5