معماری و ساختمان

  فصلنامه تخصصی معماری و ساختمان، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 با مجوز رسمی از اداره کل مطبوعات داخل کشور به صورت رسمی در حوزه معماری و فعالیت های مرتبط با آن آغاز کرده است.

  فصلنامه معماری و ساختمان، به عنوان رسانه ای مستقل در موضوع معماری و شهرسازی همواره کوشیده است، با همکاری موثر حرفه مندان، اندیش‌مندان و هنرمندان داخلی و خارجی این حوزه، جهت ارتقاء کیفی و کمی در هنر معماری و صنعت ساختمان در کشور بکوشد و در عین تأکید بر حفظ مبانی فکری و نگاه انتقادی خویش، همواره بر سایر محورهای فکری مؤثر در حوزه‌ های تخصصی و مرتبط شرکت نماید و زمینه های تعامل و تبادل را فراهم ساخته است و ضمن تاکید به اصول حرفه‌ای، از هر گونه تضارب آراء و افکار استقبال می‌نماید.

   


  اخبار

  کشــف دوبــاره زنــدگــی شــهری در نــگاتــیو فــیلــم هــا

  کشــف دوبــاره زنــدگــی شــهری در نــگاتــیو فــیلــم هــا برگزار کننده: فصلنامه 2A جایزه بین المللی فیلم "شهر – معماری" از اواخر قرن نوزدهم سینما و شهر ذاتا با هم مرتبط بوده اند فیلم ها به نمایش مکان ها، سبک زندگی و شرایط انسانی متمایل بوده ا... ادامه مطلب

  شماره 45 فصلنامه 2A با موضوع: گزارش سمپوزیم

  شماره 45 فصلنامه 2A با موضوع: گزارش سمپوزیم Displacement and Architecture بهار سال 2020 منتشر می گردد. در این شماره ارائه هجده نفر از سخنرانان و متخصصین، در حوزه معماری، طراحی شهری و همچنین Social Specialist  و از اعضاء ACSF  (Architecture, Cultu... ادامه مطلب

  انتشار فصلنامه شماره 60 معماری و ساختمان

  شماره 60 فصل نامه معماری و ساختمان (زمستان 1398) با موضوع : دوازدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران منتشر شد. در این شماره پروژه های شرکت کننده در جایزه (بیش از 200 پروژه به جز تعداد معدودی که مدارک آن کامل نبوده است) منتشر گردید. در این ش... ادامه مطلب