اخبار

  گزارش سیزدهمین دوره

  گزارش سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران مراسم اعلام نتایج و اهداء وجوایز سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران در روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399 در سالن قلم کتابخانه ملی ایران و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان، مسئولین و معماران و شهر... ادامه مطلب

  گزارش تقدیر از برگزیدگان رویداد میزان معماری – سال اول

  گزارش تقدیر از برگزیدگان رویداد میزان معماری - سال اول مراسم اعلام نتایج و اهداء وجوایز سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران در روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399 در سالن قلم کتابخانه ملی ایران و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان، مسئولین و معماران و شه... ادامه مطلب

  گزارش دهمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران

  گزارش دهمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران مراسم اعلام نتایج و اهداء وجوایز سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران در روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399 در سالن قلم کتابخانه ملی ایران و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان، مسئولین و معماران و شهرسازان مطرح... ادامه مطلب

  مراسم یادبود و تقدیر از معماران با ارزش کشورمان

  مراسم یادبود و تقدیر از معماران با ارزش کشورمان که به تازگی از بین ما رفته اند. همزمان با مراسم اهداء جوایز سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران زمان: سوم مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت : ۱۵:۳۰ مکان: تهران، کتابخانه ملی ایران، سالن قلم

  مراسم اهدا جوایز و معرفی کارفرمایان و پروژه های ایشان که در دوره اول و دوم رویداد میزان معماری

  مراسم اهدا جوایز و معرفی کارفرمایان و پروژه های ایشان که در دوره اول و دوم رویداد میزان معماری، شایسته دریافت پلاک و نشان کیفیت این رویداد شده اند ، همزمان با مراسم اهدای جوایز سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران در مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار می

  جایزه معماری قاره ای

  جایزه معماری قاره ای  2ACAA 2020 ششمین دوره جایزه معماری قاره ای 2A با موضوع معماری نوآور زمینه ای در قاره آسیا - اقیانوسیه، اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی، آمریکا شمالی برگزار می گردد. جایزه در گروه های ساختمانی به شرح زیر دسته بندی و در هر... ادامه مطلب