ارگ تجاری

ارگ تجاری – به موجب توجه به فضاهای شهری –

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ارگ تجاری

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت صبا میهن

موقعیت پروژه: تهران، میدان تجریش، ابتدا خیابان سعدآباد

نوع پروژه: تجاری

طراح / طراحان: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی

همکاران طراحی: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی، محسن شریفی، جویا جوانشاد، زهرا آجرلو

تیم سازه : شرکت بادبند

تیم تاسیسات: شرکت تکناب

زمانبندی پروژه: 1392 – 1396

مشخصات پروژه: قبلا در این زمین 100 درخت کهنسال وجود داشته ( باغ گیاهی) و همچنین منزل مصادره ای مرحوم جمشید آموزگار

اشاره:

شرکت از طریق مسابقه . ادامه ی طراحی یک اسکلت فلزی که تا طبقه ی منهای یک اجرا شده؛
شامل : نما، طراحی داخلی، جایگیری پله های برقی و محوطه سازی و بام

مجموعه شامل 9 طبقه که 4 طبقه پارکینگ، 4طبقه تجاری، یک طبقه فودکورت و شهربازی