باغ موزه گیاهان دارویی ایران

باغ موزه گیاهان دارویی ایران

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: باغ موزه گیاهان دارویی ایران

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت هربی فارمد

موقعیت پروژه: کردان ، استان البرز

کاربری پروژه: موزه

طراح / طراحان: ساناز قائم مقامی – مجتبی محمدظاهری

تفکیک کاربری طبقات: زمینی به مساحت 1 هکتار در شهرک دارویی برکت

تعداد طبقات: 3