باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: باغ کتاب تهران

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

موقعیت پروژه: تهران، بزرگراه حقانی، پس از چهارراه جهان کودک، خروجی کتابخانه ملی

مدير اجرایی: بختیار مژده ای

طراح / طراحان: سام طهرانچی

شركت مشاور: مهندسین مشاور هسته طراحی [فضای چهارم]

همکاران طراحی معماری: امیرحسین خردمند، علی محمد حیدری، علی نابی، حمیدرضا جهانی مقدم، مهدی غیایی، علی رمضانعلی، احسان قاسملو

همکاران طراحی فنی و تهیه نقشه های اجرایی: ناصر نقدی، محمد معتمدی نیا، منصور نقدی، علی نابی، فاطمه جعفری، بیتا رستمی، الدوز اخلاقی

همکاران طراحی داخلی: حمید نوذری پور، سعید سرایی، حامد کلاته، آذین سلطانی، سحر جوادی، راحله رحمتی

همکاران طراحی محوطه: هدی علوی طبری، گلشن نورسته فر، پویا ناجیان، بهرام خدیو، مهدی مهدوی، مریم ملک زاده

کارشناسان نظارت عالی و خدمات مهندسی در زمان اجرا: نیما آهی، محمد معتمدی نیا، علی نابی، ندا آرین، ندا علی نژاد، مهدی اقبالی، سعید علی شاه، جواد ابراهیمی

مشاور معماری منظر مادر: مهندسین مشاورهسته طراحی [فضای چهارم]

مشاور معماری داخلی مادر: مهندسین مشاور هسته طراحی [فضای چهارم]

شرکت همکار در طراحی داخلی: شرکت آوانگارد

شرکت همکار در تدوین سناریو بهره برداری در طراحی داخلی (مرحله بازنگری): شرکت شیوه دگردیس

تاریخ: 1386 – 1396

مساحت زمين: 110.000 مترمربع

مساحت ساخته شده: 65.000 مترمربع

نوع: بناهای‌ عمومی، فرهنگی، هنری و علمی

مشاور سازه: شرکت پرتال

تاسیسات مکانیکی: ملکوم سرکیسیانس، بهرام اکسیری

تاسیسات الکتریکی: وحید مرتضی قاسمی

نورپردازی: LDE Belzner Holmes Norbert Chmel

آکوستیک: WSDG

شرکت سازنده: شرکت کیسون

مدير اجرایی: بختیار مژده ای

تیم اجرایی: میرجعفر اعیانی، سعید شیرزاد، نیما جمال آبادی، پیمان اردستانی، مهران زمانی، فرهاد مظفری

پیمانکار طرح و ساخت: شرکت کیسون

طراح سه بعدی و انیمیشن: شرکت ماد

گرافیست: نازنین ستایش

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

بهره بردار: موسسه نشر شهر

مهندسی تخصصی فضای سبز: مهرو ابرکار

مشاور کارفرما: شرکت مشاور پلیمر

عکاسان: علی دقیق، محمد شاه حسینی