باکس شریف

باکس شریف

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: باکس شریف

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت به آفرینان فناوری شریف

موقعیت پروژه: خیابان آزادی خیابان حبیب الهی خیابان قاسمی جنب جهاد دانشگاهی شریف پلاک 79

کاربری پروژه: آموزش و حوزه های دانش بنیان

طراح / طراحان: الناز سادات بطحایی

زمانبندی پروژه: 20 استفد 1396 لغایت 1 شهریور 1397

شروع اسکلت بندی۔ فاز دوم: 1396/12/24

پایان اسکلت بندی۔ فاز سوم: 1397/06/31

مشخصات زمین پروژه: 3600 متر مربع

سطوح اشغال: 1100 متر مربع

تعداد طبقات: 2

تفکیک کاربری طبقات :ساسان برگزاری رویداد، سالن کاری اشتراکی، دفاتر کاری مستقل