پروژه احیاء و باز آفرینی بافت تاریخی بندر کنگ

پروژه احیاء و باز آفرینی بافت تاریخی بندر کنگ

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: احیاء و باز آفرینی بافت تاریخی بندر کنگ

نام کارفرما/کارفرمایان: شهرداری بندر کنگ، شهردار ایوب زارعی

موقعیت پروژه: هرمزگان، شهرستان بندر لنگه، بندر تاریخی کنگ

نوع پروژه: مرمت و طراحی شهری

طراح / طراحان: دفتر معماری پلسارپارت، دکتر شیوا آراسته

تیم طراحی پروژه: سجاد سلیمانزاده – هانیه برجسته باف – مروارید شاه محمدی – سعید جمشیدی قمصری – پانته آ کلبادی نژاد – امیرحسین مقتدائی- مرجان رفیعی

تیم طراحی پروژه: عباس نقی خانی

زمانبندی پروژه: از سال 1395 – ادامه دارد

مشخصات زمین پروژه: 195 هکتار