بوتیک هتل زاک

بوتیک هتل زاک

شایسته دریافت پلاک برنزی رویداد میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: بوتیک هتل زاک

کارفرما: گروه گردشگری خلاق زاک

موقعیت پروژه: خراسان رضوی- خرو- خرو علیا- کوچه عمارت- بوتیک هتل زاک

نوع پروژه: بوتیک هتل

طراح: سمانه نژادعلی – آتلیه معماری گروه گردشگری خلاق زاک

همکاران طرح: احمد یاغوتی- زهرا حسن زاده

مشخصات زمین پروژه:

مساحت کل – زیربنا: 250 متر مربع – 400 مترمربع
عکس: رضا فهیمی