تبلیغات

فصلنامه معماری و ساختمان
تعرفه آگهی سال 1401

صفحات داخلی بعد از شناسنامه (14صفحه اول مجله) [چپ و راست]
40,500,000 ریال
چهل میلیون و پانصد هزار ریال


صفحات داخلی بعد از صفحه 14 ابتدای مجله [چپ و راست]
36,000,000 ریال
سی و شش میلیون ریال


صفحات داخلی انتهای مجله [چپ و راست]
33,500,000 ریال
سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال


داخل روی جلد (صفحه 2جلد)
60,750,000 ریال
شصت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال


داخل پشت جلد (صفحه 3جلد)
56,000,000 ریال
پنجاه وشش میلیون ریال


صفحه داخلی انتهای مجله (روبروی صفحه 3جلد)
48,500,000 ریال
چهل و هشت میلیون و پانصد هزار ریال


پشت جلد
145,000,000 ریال
یکصد و چهل وپنج میلیون ریال


توضیحات:

  • طرح آگهی به صورت فرمت فایل tiffیا psd با Resolution 300 dpi همراه یک نسخه پرینت رنگی فایل مورد نظر به دفتر مجله تحویل داده شودو یا هزینه طراحی بعهده سفارش دهنده است.

مشخصات فنی :

  • تک صفحه ای- عمودی 34×24 سانتیمتر (قبل از برش)
  • تک صفحه ای-عمودی 32×23 سانتیمتر (بعد از برش)
  • دو صفحه ای- افقی 34×48 سانتیمتر (قبل از برش)
  • دو صفحه ای-افقی 32×46 سانتیمتر (بعد از برش )
  • 5% تخفیف برای آگهی سالیانه.
  • 10% تخفیف برای قراردادهای بیشتر از یک صفحه و به صورت سالیانه .
  • گرافیک طراحی صفحات آگهی بایستی مورد تائید فصل نامه معماری و ساختمان باشد.
  • رنگ‌ چاپ ‌با رنگ‌ مورد نظر طراح‌ تا 15% تفاوت ‌خواهد داشت‌.

توجه: تبلیغات مستقل در صفحه اینستاگرام فصل نامه معماری و ساختمان نیز قابل مذاکره خواهد بود و هزینه آن توافق می گردد.

لطفا در خواست خود را در این خصوص به پست الکترونیکی مجله info@memary.net ارسال فرمایید.