ثبت نام

ثبت نام و تحویل پروژه

تکمیل فرم شماره 1 و ارسال مدارک. ( بعد از تکمیل فرم و ارسال مدارک، دکمه ارسال را بزنید )

(بعد از دریافت تاییده) تکمیل فرم شماره 2 و ارسال مدارک. ( بعد از تکمیل فرم و ارسال مدارک، دکمه ارسال را بزنید )


موارد دیگر

شرکت در این رویداد برای شرکت کنندگان هزینه ای در برنخواهد داشت.

توجه1: رویداد میزان معماری، به صورت دائم و سالیانه می باشد، لذا دبیر خانه آن به صورت دائمی آماده پاسخگوی و دریافت آثار شرکت کنندگان می باشد.
توجه2: زمان برگزاری جلسات داوری، در هر فصل و در انتهای آن فصل می باشد.
توجه 3: بعد از برگزاری جلسات داوری، آثار پذیرفته شده و منتخب، از طریق سایت و صفحات میزان معماری اعلام شده و گواهی اثر و سفارشات پلاک و نشان میزان معماری، طی مکاتبات دبیرخانه با ایشان تحویل داده خواهد شد، لکن تندیس میزان معماری به آثار منتخب که پلاک و نشان آنها تهیه گشته است در مراسم سالیانه اهداء جایزه معماری و معماری داخلی ایران در پاییز هر سال، به کارفرما اهداء شده و از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.
توجه 4: در صورت نیاز به بازدید از پروژه ها، تمامی هزینه ها بر عهده کارفرما خواهد بود.
توجه 5: هرگونه نصب پلاک و نشان میزان معماری، بدون برگه شناسایی فاقد ارزش بوده و در صورت مشاهده پیگیرد قانونی داشته و در فصلنامه معماری و ساختمان منتشر خواهد شد.
توجه6: دبیرخانه میزان معماری آمادگی ساخت پلاک و نشان میزان معماری را در اندازه های سفارشی از سوی کارفرما اعلام می دارد