جایزه معماری ایران

جایزه معماری ایران

برگزارکننده: دبیرخانه جایزه( دفتر فصل نامه معماری و ساختمان) ، پروژه‌های مختلف را در مقیاس‌های گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک درخواستی، دریافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت می‌دهد:

معیارها:

ـ خلاقیت و نگاهی نو.

ـ توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیت‌ها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.

ـ چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.

ـ میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.

دبیرخانه جایزه معماری ایران، واژه معماری داخلی را به شرح زیر تعریف می‌نماید:

کیفیت فضا ـ معماری: مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیت‌ها، همنشینی فعالیت‌ها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی

تکنیک: انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوه ی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای داخلی

عناصر داخلی: خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر

طراحی داخلی: (چیدمان و دکوراسیون) عبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه‌ی اوج و ترکیب.

اصول و مبانی داوری:

اصول و مبانی داوری علاوه بر در نظر گرفتن موضوع‌های اشاره شده بالا که تعریفی از واژه معماری داخلی است.

موارد زیر نیز مد نظر داوران در قضاوت پروژه‌های شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

معماری: کاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس، زیبایی.

معماری داخلی: استراکچر داخلی، بدنه‌های داخلی و سقف‌ها ـ عناصر تشکیل‌دهنده کالبدی معماری داخلی (ستون، در، پنجره، …)

تقسیم کاربری به فعالیت‌ها: فعالیت‌هایی که امکان تحقق کاربری را فراهم می‌کنند.

توزیع فعالیت‌ها: تعیین عرصه و حریم (قلمرو) فعالیت‌ها و همنشینی آنها.

چیدمان: امکانات، تجهیزات، مبلمان، اکسسوری

کیفیت فضا: ادراک فضا براساس متریال، بافت، رنگ، نور و ایجاد حس مواجهه حرکت ذهن و بدن، درک و آگاهی: معنا ـ پدید آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

نکته: اهمیت و ارزش بررسی پروژه‌های چاپ شده و شرکت‌کننده در جایزه معماری ایران، که توسط هیئت داوران انجام می‌گردد، بسیار دقیق‌تر و صحیح‌تر از بررسی فایل پروژه‌ها و در نهایت انتخاب آن‌ها توسط داوران است.

بنابراین، فصلنامه معماری و ساختمان به عنوان برگزار کننده جایزه، ارسال پروژه‌ها و آثار را تا امروز به صورت یک مرحله‌ای و شیت‌های سایز 50×70 سانتی متر در نظر گرفته است.

جایزه با بررسی کیفیت فضا، تکنیک، عناصر داخلی، طراحی داخلی و چیدمان با شرایط زیر به برندگان تعلق می گیرد:

1- جایزه معماری به پروژه‌های اجرا شده (از طراحی تا اجرا) در دو زیر گروه بناهای مسکونی و عمومی


2- جایزه معماری به پروژه های بازسازی در دو زیر گروه بناهای مسکونی و عمومی

جوایز:

– مجسمه برنز با عنوان معماری معاصر ایران
– نشان (پلاک) معماری معاصر ایران
– گواهینامه.

توجه : پروژه های شرکت کنندگان و برندگان در شماره اختصاصی فصلنامه معماری و ساختمان با موضوع جایزه معماری ایران منتشر می گردد.