خانه استیو

خانه استیو

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه استیو

نام کارفرما/کارفرمایان: محمدحسین فرمانی حقیقی

موقعیت پروژه: کاشان،خیابان باباافضل،خیابان دقیقی، انتهای پارکینگ‌ کنار مسجد جامع

نوع پروژه: مرمت و احیاء

طراح / طراحان: حسن روشن بخت و حسین روشن بخت

زمانبندی پروژه: شهریور 1397 – خرداد 1398

مشخصات زمین پروژه: 176 متر مربع