خانه استیو

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه استیو

نام کارفرما/کارفرمایان:  محمدحسین فرمانی حقیقی

موقعیت پروژه:  کاشان،خیابان باباافضل،خیابان دقیقی، انتهای پارکینگ‌ کنار مسجد جامع

نوع پروژه:  مرمت و احیاء

طراح / طراحان:  حسن روشن بخت و حسین روشن بخت

زمانبندی پروژه: شهریور 1397 – خرداد 1398

مشخصات زمین پروژه: 176 متر مربع