خانه مزینیه

خانه مزینیه

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: خانه مزینیه

نام کارفرما/کارفرمایان: جناب آقای دکتر حمید آدینه

موقعیت پروژه: تهران – الهیه

کاربری پروژه: گالری

طراح / طراحان: دکتر سارا احمدی- یاسر تیر

تفکیک کاربری طبقات: زیرزمین آتلیه- طبقه اول و دوم گالری

تعداد طبقات: 3