عضویت در سیستم 

وارد آدرس https://encyclopedia.2aincorp.com/ شده سپس بروی 2A Architectural Encyclopedia [ArchiPedia]

کلیک کرده

در صفحه باز شده بروی گزینه REGISTER کلیک کرده و فروم را پر کرده

ورود به سایت

وارد آدرس https://encyclopedia.2aincorp.com/ شده سپس بروی 2A Architectural Encyclopedia [ArchiPedia]

کلیک کرده

در صفحه باز شده بروی گزینه LOGIN کلیک کرده و اطلاعات ورود خود را وارد نمایید

تکمیل پروفایل

پس از ورود به سایت بروی Edit Profile کلیک کرده

در صفحه جدید شما اطلاعات در حال حاظر پروفایل خود را مشاهده می کنید سپس بروی Edit Profile کلیک کرده

در صفحه بعدی

1 – در قسمت Profile information اطلاعات شخصی خود را وارد کنید

2 – در قسمت Mention Certificate & Acknowledgement (optional) می توانید یک مدرک وارد کنید

3 – در قسمت Mention Awards’ Places and the Links (Optional) شما می توانید جوایز گرفته را همراه با لینک آنها قرار دهید

4 – در قسمت Change Password & Profile Picture شما می توانید رمز عبور خود یا عکس پروفایل خود را تغییر دهید

منتشر کردن مقالات

در منوی سمت چپ بروی Articles کلیک کرده

در صفحه بعد بروی create article کلیک کرده و صفحه نوشتن article برای شما باز می شود در نظر داشته باشید Article Keyword کلماتی هست که پروژه توصیف می کند . Status برای فعال و غیر فعال کردن مقاله می باشد که درسایت نمایش داده شود یا خیر

اضافه کردن پروژه

با سلام از منوی سمت چپ بروی Projects کلیک کنید

سپس بروی Create Projects کلیک کرده و صفحه ساخت پروژه جدید برای شما باز می شود. Status برای فعال و غیر فعال کردن پروژه می باشد که درسایت نمایش داده شود یا خیر