فصلنامه تخصصی معماری و ساختمان، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 با مجوز رسمی از اداره کل مطبوعات داخل کشور به صورت رسمی در حوزه معماری و فعالیت های مرتبط با آن آغاز کرده است.

فصلنامه معماری و ساختمان، به عنوان رسانه ای مستقل در موضوع معماری و شهرسازی همواره کوشیده است، با همکاری موثر حرفه مندان، اندیش‌مندان و هنرمندان داخلی و خارجی این حوزه، جهت ارتقاء کیفی و کمی در هنر معماری و صنعت ساختمان در کشور بکوشد و در عین تأکید بر حفظ مبانی فکری و نگاه انتقادی خویش، همواره بر سایر محورهای فکری مؤثر در حوزه‌ های تخصصی و مرتبط شرکت نماید و زمینه های تعامل و تبادل را فراهم ساخته است و ضمن تاکید به اصول حرفه‌ای، از هر گونه تضارب آراء و افکار استقبال می‌نماید.

فصلنامه معماری و ساختمان با 18 سال سابقه نشر و برگزاری 12 دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران و 10 دوره تقدیر از معمار معاصر ایران، در راستای اهداف عالی خود در حرفه معماری و شهرسازی می کوشد جریان معماری و شهرسازی معاصر کشورمان را با در نظر گرفتن اصالت، ریشه ها و فرهنگ ایرانی و متناسب با نیازهای زندگی امروز هدایت و نشر نماید.

همچنین، فصلنامه معماری و ساختمان، با همکاری فصل نامه بین المللی 2A، سعی در برگزاری رویدادهای بین المللی، مسابقات قاره ای، نشست ها و سمینارها و شناسایی، معرفی و انتشار معماری و شهرسازی معاصر کشور در سطح بین الملل دارد که به فراخور زمان در هر فصل منتشر و ارائه می گردد.

 

 مدیران و دست اندرکاران:

 گلمر خطیبی

مشاور و عضو هیئت تحریریه 

شهاب میرزاییان

سردبیر

احمد زهادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

اکبر سعادتی نسب

مدیر فنی و امور مشترکین

سعیده کبیری

مدیر مالی و اداری

نازی رضایی

مدیر بازرگانی و تبلیغات و دبیر جایزه معماری و معماری داخلی ایران

محمود قاسمی

دبیر رویداد میزان معماری

فرزاد شفایی

فیلمبردار, فیلمنامه نویس، فیلم ساز

علی هدایتی

گرافیست و مدیر هنری