روف گاردن نگین زعفرانیه

روف گاردن نگین زعفرانیه

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: روف گاردن نگین زعفرانیه

نام کارفرما/کارفرمایان: الهه یعقوبی

موقعیت پروژه: تهران – زعفرانیه

کاربری پروژه: مسکونی

طراح / طراحان: امیرحسین تبریزی، مروارید رضابیگی، نسترن دوستی

تفکیک کاربری طبقات: بام برج مسکونی 12 طبقه به مساحت 380 متر مربع و بنای 98 متر مربع

تعداد طبقات: 1