ساختمان اداری شریف

ساختمان اداری شریف

شایسته دریافت پلاک طلائی میزان معماری

نام پروژه :ساختمان اداری شریف

نام کارفرما/کارفرمایان : گروه فنی اقتصادی داناک

موقعیت پروژه : تهران، خیابان آزادی ، خیابان اکبری، خیابان ناهید

کاربری پروژه : اداری

مدیر پروژه: محسن آگاهی مند

طراح / طراحان: هومن بالازاده

مسئول طراحی : الهام سیفی آزاد

تیم طراحی : الهام سیفی آزاد ، سامان سلیمانیها ، مونا رضوی ، سعید فرشباف ، داوود رئیسی

تصویر سازی سه بعدی : سامان سلیمانیها ، مونا رضوی ، سعید فرشباف

دیتیل دیزاین : داریوش قربانی

نظارت کارگاهی : داریوش قربانی

ماکت : مهران علینژاد

ارائه : احسان لسانی

عکاس : محمد حسن اتفاق

تیم سازه پروژه: مجید نقی پور

تیم تاسیسات پروژه: بهرام اکسیری

مشخصات زمین پروژه: مجاورت با دانشگاه شریف و میدان آزادی ، همجواری با پارک ، تراکم بالای بافت منطقه

تعداد طبقات : 11 طبقه

تفکیک کاربری طبقات: در کل اداری

سطوح اشغال: 7100 متر مربع کل زیر بنا در 910 متر مربع زمین

ساختمان پروژه شریف با توجه به آنکه توسط اساتید شریف شکل گرفته و از خواسته های اعضای آن شرکت بود که معماری این ساختمان به نوعی مربوط به ساختمان های دانشگاه شریف باشد. از این رو مساله پروژه سعی در ایجاد یک بیان یکپارچه ای که از یک سو خود را با معماری دهه چهل دانشگاه شریف است از سوی دیگر مرتبط با معماری زمان خود می باشد. نظام کالبدی طرح سعی در آن داشته که بتواند از طریق ایجاد فضاهای سبز نزدیک پارک امتدادی از سبزینگی را در فضای شهری به وجود آورد و از سمت دیگر در ارتباط بین ( بن بست اورنگ) یکی از گذرگاه های منتهی به پروژه و خیابان ضلع جنوبی در قسمت همکف یک گذری را ایجاد کرد که از این طریق مرز بین شهر و ساختمان را به گونه ای متفاوت تعریف نمود. تعریف فضای کار مخصوص طراحی نرم افزار موضوعی بود برای اندیشیدن میان مرز برون گرایی و درون گرایی یک ساختمان اداری موضوع های دوگانه ای صلبیت یا شفافیت، قطعيت جداره یا عدم قطعیت جداره، یکپارچگی یا چند گانگی بیان شهری ، حریم عمومی شهر یا حریم خصوصی موضوعاتی است که در سیاست گذاری طراحی به آن نگاه شده و تصمیم طراحی بر ایجاد یک ساختار یکپارچه با حداقل بیان فرم برای رسیدن به یک عدم قطعیت در موضوعات دوگانه ذکر شده بوده است کاوش در جستجوی ایجاد راه حل برای تعیین و یا از بین بردن مرز بندی فضاهای درونی و بیرونی – کالبد صلب و یا کالبد شفاف حريم بصری شهر یا فضای درونی ساختمان – دنیای برنامه ریزی نرم افزار و دنیای حقیقی همگی مفاهیمی برای رسیدن به یک ساختار میانه در پروژه را به وجود آورده که از طریق یک کالبد یکپارچه و تک متریال سعی در ایجاد حالتی هم زمانی و یا تعليق گونه از مفاهیم متضاد در درون پروژه بوده است.