ساختمان اداری و سایت تولیدی شــرکت دارویــی ســیناژن

ساختمان اداری و سایت تولیدی شــرکت دارویــی ســیناژن

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ساختمان اداری و سایت تولیدی شــرکت دارویــی ســیناژن

نام کارفرما/کارفرمایان: دکتر هاله حامدی فر

موقعیت پروژه: شهریار ، البرز ، ایران

نوع پروژه: اداری و سایت تولیدی

طراح / طراحان: ساناز قائم مقامی – مجتبی محمد ظاهری

مشخصات زمین پروژه:زمینی به مساحت 3132 متر مربع و ابعاد 58 در 54 متر واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت