سخنرانی معماران و اندیشمندان

سخنرانی دکتر احمد مسجد جامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو شورای شهر تهران موضوع سخنرانی: جایزه معماری قاره ای – تمدن ها و فرهنگ ها در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A مربوط به اولین دوره جایزه معماری آسیا 2015 اسفند 1394 – موزه هنرهای معاصر

سخنرانی بهرام شیردل | موضوع سخنرانی: معماری آسیا: هویت و معنا | در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A مربوط به اولین دوره جایزه معماری آسیا 2015 اسفند 1394 – موزه هنرهای معاصر

سخنرانی بهرام شیردل | موضوع سخنرانی: معماری آسیا: هویت و معنا | در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A مربوط به اولین دوره جایزه معماری آسیا 2015 اسفند 1394 – موزه هنرهای معاصر

تیزر سخنرانی احمد زهادی | موضوع سخنرانی : جایزه معماری قاره ای، نتایج و دستآوردها | در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A مربوط به اولین دوره جایزه معماری آسیا 2015 اسفند 1394 – موزه هنرهای معاصر

بخشی از سخنرانی بهرام شیردل کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار برگزار کننده : فصلنامه معماری و ساختمان و 2A تهران – فرهنگسرای نیاوران May 2014 موضوع : معماری: خوش آمدید به قرن بیست و یکم Architecture: welcome to the 21st century
بخشی از سخنرانی پروفسور نادر اردلان در پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران برگزار کننده : فصلنامه بین المللی 2A با همکاری : پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران November 10th, 2010

مروری به برگزاری نه دوره مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران و اطلاع رسانی دهمین دوره مراسم – مهر ماه ۱۳۹۹ معماران و اندیشمندان ایرانی و تقدیر شده به شرح زیر است: نادر اردلان – ایرج اعتصام – بهرام شیردل – فریار جواهریان – مهدی علیزاده سقطی – فرامرز شریفی – ایرج کلانتری – حسین شیخ زین الدین – سیدمحمد بهشتی و امسال ۱۳۹۹ تقدیر از دکتر گیتی اعتماد

سخنرانی سید محمد بهشتی در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A سخنرانی سید محمد بهشتی در مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه 2A مربوط به دومین دوره جایزه معماری آسیا 2016 موزه هنرهای معاصر – زمستان 1395