شوروم استیل فرم

شوروم استیل ‌فرم

شایسته دریافت پلاک نقره ای میزان معماری و نشان کیفیت

مشخصات پروژه:

نام پروژه: شوروم استیل‌فرم

نام کارفرما/کارفرمایان: شرکت استیل‌فرم

موقعیت پروژه: تهران – چهارراه سیروس – کوچه‌ی حمام‌چال

نوع پروژه: تجاری – شوروم

طراح / طراحان: شبیر موسوی – امیررضا فاضل – مهدی کلاهی

مشخصات زمین پروژه: مساحت زمین پروژه حدود 200 مترمربع است که ورودی آن از جنوب و به کوچه‌ی حمام‌چال می‌رسد

عکس: پرهام تقی اف