فراخوان دومین دوره حفاظت

دومین دوره جایزه معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران

تهران – آذر ماه 1401

شرکت کنندگان می توانند در این جایزه در موضوع معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران در گروهای دسته بندی شده زیر شرکت نمایند:

 • گروه اول: ابنیه شهری و ابنیه عمومی تاریخی
 • گروه دوم: طراحی شهری
 • گروه سوم: بناهای روستایی
 • گروه چهارم: طراحی ابنیه میان افزا

تاریخ دریافت مدارک: از پنجم تا پانزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۱

محل برگزاری: فرهنگسرای نیاوران

زمان برگزاری: آذرماه ۱۴۰۱

این جایزه بصورت مستقل برگزار می شود، به منظور ارائه و انعکاس ارزش های جاری مربوط به بناهای تاریخی و متعلق به میراث با ارزش کشورمان است و در موضوع حفاظت نه تنها الگوهای با ارزش کشورمان را معرفی می نماید بلکه این مهم را فرهنگ سازی و در این جهت ترغیب می نماید.

معیارهای داوری:

 • خلاقیت در مرمت و احیاء، با حفظ اصالت بنا
 • شناخت تاریخ بناها و فضاها
 • شناخت ارزش های موجود در بناها و فضاها بر بنا
 • شناخت آسیب های عمده وارد شده به بناها و فضاها
 • طرح رویکرد نظری و ایده و کانسپت طرح و ارائه تصویر شفاف از آداب و رسوم امروز در بنای مرمت شده قدیمی و در عین حال حفظ ترکیب متناسب از بنای اصلی
 • بیان روش های حفاظت أجزاء و سازه و همچنین حفظ بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی با معیارهای معماری ایرانی
 • بیان میزان مداخلات و دلایل آن
 • طرح احیاء عملکردی بناها و فضا ها
 • جلب مشارکت مردم و نهاد سازی در پروژه های شهری و روستایی و طراحی تاسیسات و ایده های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

جوایز:

– مجسمه برنز با عنوان احیاء بنا
– نشان (پلاک) احیاء بنا
– گواهینامه
توجه : پروژه های شرکت کنندگان و برندگان در شماره اختصاصی فصلنامه معماری و ساختمان با موضوع جایزه منتشر می گردد.

هیات داوران:

فرامرز پارسی

متولد 1/1/1342

فوق ليسانس معماري و شهر سازي ـ دانشگاه علم وصنعت ايران 1372

معمار، مرمت‌گر، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مهندسان مشاور عمارت خورشید

طراح و مدیر فنی راهبردی بسیاری از پروژه‌های مرمت و حفاظت ابنیه و بافت‌های تاریخی کشور

عضو هیئت تحریریه معمار از سال 1385 تا 1390

داود اسداله وش عالی

متولد ۱۳۵۵

کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی – دانشگاه هنر اصفهان 1384

کارشناس مرمت آثار تاریخی – دانشگاه هنر 1380

مرمتگر آثار و ابنیه تاریخی، مدرس و محقق معماری تاریخی ایران

طراحی و نظارت بر عملیات مرمت تزیینات

مدیر پروژه های مرمت و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرمت آثار فرهنگی هنری

صابر اسدی

دکترای حفاظت بنا و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد معماری با گرایش مرمت بناها و بافت های تاریخی – دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا

کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه اراک ۱۳۸۶