فراخوان و اطلاع رسانی دهمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران

مروری بر سوابق حرفه ای معمار و شهرساز “دکتر گیتی اعتماد” همراه با ارائه تقدیر و سپاس از طرف برگزار کننده (فصل نامه معماری و ساختمان) و بسیاری از ارگان های مرتبط با موضوع معماری و شهرسازی در سطح کشور. تهران – مهرماه 1399