فرم مرحله اول

ارسال مدارک فرم شماره 1

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  حداکثر حجم هر عکس 12 مگابایت- با فرمت jpg
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  حداکثر حجم هر عکس 12 مگابایت- با فرمت jpg
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  حداکثر حجم هر عکس 12 مگابایت- با فرمت jpg
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  حداکثر حجم هر عکس 12 مگابایت- با فرمت jpg

 

توجه 1 : ثبت نام در رویداد میزان معماری و ارسال مدارک صرفا از طریق فرم شماره 1و2، می باشد.
از ارسال مدارک از طریق دیگر مبادی جدا خودداری فرموده و دریافت نخواهد شد.